Regjeringa kaster småpenger etter kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Skarve 2 milliarder kan de tilgodese, men det kommunene egentlig trenger er et sted mellom 18 og 25 milliarder. Konsekvensene av regjeringas knipne holdning er at mange kommunepolitikere går sommeren og høsten i møte med vissheten om at det må kuttes drastisk i allerede slunkne kommunekasser.

Koronapandemien har gitt kommuner og fylkeskommuner et massivt inntekststap, blant annet med tanke på skatteinngang og en formidabel vekst i utgifter for å såkalt holde hjula i gang. Dette, sammen med regjeringas fortsatte sulteforing av kommunene, vil bety kutt i velferd, barnehage skole og eldreomsorg. Det kan ikke SV akseptere.

Samtidig har vi i Innlandet fått en kraftig nesestyver fra regjeringa når de foreslår å utsette framføring av dobbeltspor langs Dovrebanen i minst to år. Begrunnelsen er at andre jernbaneprosjekter har overskredet budsjettene. I fare for å bruke for sterke ord må jeg ty til min indre totning: No så domt!

Her har kommuner stått på hodet for å få flest mulige gryteklare prosjekter ut i markedet for å holde flere næringer i gang. Der kommunene har gjort sitt beste for å samtidig bidra til det grønne skiftet, drar staten med regjeringa i spissen på nødbremsen. Dette er en krise det nytter å hive penger på. Alt lå til rette for at konsekvensene kunne ha vært en gledesreise inn i grønn omstilling. Men, når penga sitter trangt, blir business as usual resultatet. Det er egentlig bare trist.

Regjeringa finner penger til veg og asfalt, men tog og jernbane blir ikke prioritert, i alle fall ikke i Innlandet. Det er ikke bare innbyggere langs Dovrebanen som bør reagere på utsettelsen, nei – dette rammer oss alle. Dobbeltspor og dermed flere intercity-avganger på Dovrebanen, helt til Lillehammer er et gode for hele Innlandet og vil bidra til vekst og regional utvikling.

Heldigvis finnes flertallet i Stortinget, ikke i regjeringskontorene. Ryddejobben i revidert nasjonalbudsjett går derfor dit. Jeg forventer at kommuneøkonomien blir tatt på alvor i stortingets plenum, og at kommunene derfor får betydelig høyere overføringer enn hva regjeringa har lagt opp til. I tillegg har representanter fra de aller fleste partier, i løpet av de første timene etter at regjeringas forslag ble kjent, stått i kø hos de ulike aviser og medier i dag for å melde om at de vil sloss for dobbeltspor på Dovrebanen. Skal de noenlunde ha æren i behold må de også sørge for at det blir dobbeltspor mellom Kleverud og Sørli.

Anne Lise Fredlund, Fylkesleder, Innlandet SV, Lillehammer