Smitte i hjemmetjenesten: – Har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning

En bruker i hjemmetjenesten på Lillehammer har torsdag fått påvist smitte av koronavirus. Smitteverntiltakene er skjerpet ytterligere som følge av smittetilfellet, opplyser kommunalsjef Bernt Tennstrand.