Gå til sidens hovedinnhold

Smitteforebygging – dyre munnbind

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Myndighetene har gått ut med en sterk oppfordring om at folk må bruke munnbind på offentlige transportmidler som tog og buss. På fly er munnbind obligatorisk. Det anbefales også brukt dersom en-meters regelen er vanskelig å overholde. Det norske samfunnet har invitert til en kollektiv dugnad for å bekjempe covid-19 viruset. For mange eldre med dårlig økonomi og som fra før sliter med helsemessig svikt, er det blitt en stor økonomisk belastning å delta på like vilkår. Noe som for øvrig også gjelder andre grupper enn eldre. Myndighetene må ta et større ansvar for at alle får tilstrekkelig tilgang til munnbind uavhengig av personlig økonomi. Et aktuelt spørsmål er om den pågående nasjonale dugnaden skal være avhengig av lommeboka?

Et eksempel: Ett munnbind hadde en stykkpris på kr 1,58 før pandemien (kr 79 for 50 bind). Etter utbruddet av pandemien og varsel om bruk av munnbind, er prisen steget til kr 15,80 pr bind (kr 790 for 50 bind) jfr. NRK 06.08.2020.

For økonomisk vanskeligstilte er en slik prisutvikling ikke uproblematisk. Trygdede og stønadsberettigede har eksempelvis fått sin kjøpekraft kraftig redusert etter at ny pensjonsreform trådte i kraft. Derfor er disse gruppene ikke i stand til å følge den prisutviklingen på varer og tjenester som markedene forårsaker.

Systemet medfører at de med lavest inntekt og inntektsutvikling, og som befinner seg i en risikogruppe dersom de blir smittet (eldre og syke), eller jobber tett på andre, er de som får de største belastningene med å måtte betale markedspris på munnbind for å kunne beskytte seg selv. Det er en del begrensninger i EØS-avtalen til å kunne innføre ordninger som begrenser det frie marked. Til tross for det vil Pensjonistforbundet Oppland henstille til myndighetene om at det fastsettes en veiledende standard pris på munnbind av smittevernfaglige hensyn. Dersom bruk av munnbind vil bli påbudt å bruke i større grad enn tilfellet er i dag, bør disse aller helst være gratis for brukeren. Det bør være et overordnet politisk mål å skjerme smittevernutstyr fra et fritt marked. Som en kortsiktig løsning bør myndighetene fastsette lave priser på koronarelatert utstyr, og påbudte smittevernstiltak som for eksempel munnbind bør være gratis av smittevernfaglige hensyn.

Svein Helgesen, Lillehammer, leder, Helseutvalget i Pensjonistforbundet Oppland