Legehelikopteret stasjonert på Dombås flyr ofte pasienter inn til sykehuset på Lillehammer. Dersom piloten ikke kan se landskapet på grunn av mørke, tåke eller lavt skydekke, brukes satellittnavigasjon for å kunne fly inn og lande ved hjelp av helikopterets instrumenter.

Har vært nødt til å fly via Brøttum

Hittil har slik GPS-innflyging bare vært mulig fra sør. Da har helikopteret måttet ta en «æresrunde» via Brøttum for å kunne komme inn og lande riktig vei.

– For hardt skadde og akutt syke pasienter er hvert minutt og sekund dyrebart. Nå designer vi en ny GPS-innflyging fra nord, som gjør at luftambulansen vil kunne spare 13 minutter på turen fra Dombås til Lillehammer i dårlig vær, sier flyger Lars Amdal i Norsk Luftambulanse ifølge en pressemelding fra Norsk Luftambulanse.

Den nye innflygingen venter nå bare på et godkjentstempel fra luftfartsmyndighetene, før den kan tas i bruk.

Vær skaper utfordringer

Hvert tiende legehelikopteroppdrag stoppes av dårlig vær. Norsk Luftambulanse jobber aktivt for at helikoptrene i fremtiden skal kunne fly i allslags vær.

– Vi har en visjon om at legehelikoptrene skal kunne fly like regelmessig som rutefly og bli mindre avhengig av været enn slik det tradisjonelt har vært. Innflygingen til Lillehammer er den nyeste i en lang rekke av slike over det ganske land, sier flyoperativ fagsjef Erik Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

GPS-innflyginger til sykehus, luftambulansebaser og lokalsamfunn finansieres i hovedsak av støttespillerne til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og utvikles i samarbeid med datterselskapet Norsk Luftambulanse AS, den statlige Luftambulansetjenesten HF, luftfartsmyndighetene og helseforetakene, ifølge pressemeldingen.