Rett før årets danske vinterferieturister kom til Gudbrandsdalen, kom snødrysset vi lenge har ventet på. To uker etter har snøen allerede smeltet bort. I vinter har vegetasjonen vært vel synlig under det tynne laget med snø. Snøkanonene har for lengst blitt skibakkenes eneste pålitelige venn.

Gudbrandsdalen blir varmere, og spesielt vinteren er sårbar. Færre vinterdager og ustabile snøforhold i Gudbrandsdalen er realiteten, ifølge Meteorologisk institutt. Leder for avdeling for klimatjenester Hans Olav Hygen har i GD belyst en viktig problemstilling. For den bransjen snømangelen rammer, er samtidig en storforbruker av energi. Skal vi få ekte snø i framtida, må vi produsere mindre kunstsnø nå.

Valgene vi tar det neste tiåret blir avgjørende for om vi lykkes, advarer FNs klimapanel i nok en dyster klimarapport. Klimakrisen blir stadig vanskeligere å håndtere, fordi flere endringer har begynt å skje samtidig. Rapporten slår fast at klimaendringene truer mennesker og planeten vi bor på, og at en omstilling haster.

Vår største utfordring er hvordan vi, både på nasjonalt og lokalt nivå, skal skape utvikling uten at det påvirker klimaet i negativ retning.

I Lillehammer prøver en gruppe initiativtakere å få til en sammenhengende skiløype helt fra fjellet og ned til sentrum. Et spennende forslag, som nok en gang kan sette Lillehammer på verdenskartet. Ikke uventet vekker forslaget sterke reaksjoner fra dem som fremstiller bilen som viktigere enn det meste. Men noen hundre meter med skiløype bør også føre til en debatt om hva kommunene og næringslivet skal satse på. Vinterferie i framtida er ikke ensbetydende med mye snø. Regionen trenger ikke flere snøkanoner.

Vi må satse på tiltak som reduserer klimautslippene og ikke føre til enda større forbruk av energi. Vår region kan ikke i framtida belage seg på snøen i den grad vi gjør i dag.