Snøskredet gjekk i 12-tida søndag og sperrar fv. 33 som går gjennom Bøverdalen og opp til Sognefjellet. Rasstedet er midt på langs Bøvertunvatnet.

Kommunens entreprenør vil byrje med å fjerne snømassane måndag morgon.

Raset gjekk søndag 16. april i 12-tida. Ingen folk eller bilar vart tekne av raset.

Sol og snøsmelting


- Sterk sol på dagen og mildt ver i natt gjer at snømassane kan byrje å sige nedover i fjellsida. Det er ganske vanleg på denne tida av året. I natt er det venta lågare temperatur, og då blir snøen meir stabil i morgon tidleg, seier byggjeleiar Andreas Sande Lien i Innlandet fylkeskommune.

Sande Lien og driftsentreprenøren, Stian Brenden Maskinservice AS, kom fram til Bøvertunvatnet kort tid etter at raset hadde gått.

- Omsynet til tryggleiken til brøytemannskap og trafikantar gjer at vi ventar med å brøyte vekk snøen til i morgon tidleg, seier Sande Lien.

Opne overnattingsstader

Strekningen mellom Rustadsætre bom og Sognefjellshytta vart opna att fredag 14. april etter å ha vore stengd i nokre dagar på grunn av dårleg ver.

Fylkeskommunens byggjeleiar har vore i kontakt med Sognefjellshytta og Krossbu, som har hatt gjestar i helga. Begge overnattingsstadene er opne og kan huse folk som ikkje kjem seg ut att før vegen blir opna i morgon.

Nattestengd veg

Strekningen på fylkesveg 55 Sognefjellsvegen som er brøyta opp etter vinteren er til vanleg nattestengd mellom klokka 20 og 08. Slik vil det bli ei stund til.

- Vegen går i høgt terreng og kan bli stengd på kort varsel ved uver eller ved fare for ras. Heile fylkesvegstrekningen over Sognefjellet skal etter planen opnast til 1. mai, seier Sande Lien.