Snøsmeltingen i fjellet stoppet opp – NVE er ikke bekymret for skadeflom

Snøsmeltingen i høyfjellet stoppet opp. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) forventer en normal vårflom mot slutten av pinse. Fra midten av neste uke vil vannføringen i vassdragene i Gudbrandsdalen igjen minke.