Sognefjellsvegen står under vann

Da Torstein Nordal kom opp på Sognefjellet med brøytebil for å åpne vegen lørdag morgen, måtte han snu med uforrettet sak.