Etter et enstemmig årsmøte i Lesja skytterlag, søker skytterlaget nå om Landsskytterstevnet i 2026.

– Dette er et av Norges aller største idrettsarrangementer som betyr mye for oss som skytterlag å arrangere, men også mye for næringslivet i Lesja, Dovre og Gudbrandsdalen, sier Tore Utgaard som ble valgt som leder av skytterlaget på årsmøtet som ble holdt tidligere i desember.

Landsskytterstevnet vil ha store ringvirkninger lokalt. Det anslås at stevnet medfører en omsetning i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Lesja Skytterlag har vært vertskap for Landsskytterstevnet fire ganger tidligere; i 1985, 1995, 2005 og 2015. I utgangspunktet skulle skytterlaget søke for 2025, men da stevnet ble utsatt i 2020 til korona, ble det forskjøvet med ett år. Det var Elverum som skulle være vertskap i 2020. Stevnet ble utsatt med ett år, men av samme grunn ble Landskytterstevnet i 2021 gjennomført i redusert utgave. Elverum bestemte tidligere i desember at også de skal søke i 2026.

– Hvem som får stevnet blir opp til Skyttertinget å avgjøre i april, men vi er på offensiven, sier Utgaard.

Landsskytterstevnet samler hvert år mellom 3500 og 7000 deltakere og opp mot 20.000 tilreisende.

– Så for en kommune med snaut 2000 innbyggere så er det en nokså stor omveltning, men vi har et stort nasjonalt anlegg som har huset dette tidligere. Så infrastrukturen og alt av fasiliteter er på plass, kommenterer Utgaard.