Gå til sidens hovedinnhold

Søkertallene til videregående skole er klare: Én ting bekymrer

I år som i fjor har de fleste tiendeklassingene søkt seg til yrkesfag. Men én ting er spesielt bekymringsfullt, mener fylkesordføreren.

Da søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars hadde 12.327 ungdommer i Innlandet søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag. Tallene viser at 44 prosent har søkt seg til studieforberedende og 56 prosent til yrkesfaglige utdanningsprogram. Fjorårets søkertall viste henholdsvis 46 prosent til studieforberedende og 54 prosent til yrkesfag. Dette ifølge en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Mens årets søkertall totalt er 12.327 søkere med ungdomsrett, var fjorårets tall 12.355. Dette er en nedgang på 28 søkere, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Dette er som forventet ut ifra elevtallsprognosene. Det forventes større nedgang i søkertallene i årene som kommer.

Søkere til læreplass

Det er en liten økning i antall søkere til videregående opplæring i bedrift. Antall søkere med ungdomsrett er 1 281 mot 1 214 på samme tidspunkt i 2020. Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen etter 2014 eller senere har rett til 1-årig påbygging til generell studiekompetanse, jf. opplæringsloven § 3-1 11. ledd. Til dette tilbudet er det 396 søkere i 2021 mot 370 søkere i 2020. Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan søkes av alle som har fullført og bestått. Til Vg1 og Vg2 innenfor et yrkesfaglig opplæringsløp er det 428 søkere med ungdomsrett i 2021 mot 393 i 2020.

Glad, men bekymret fylkesordfører

– Det er gledelig at det har vært en markant økning i antallet som velger yrkesfag de siste årene. Dette er absolutt en ønsket utvikling, som svarer opp det skrikende behovet for fagarbeidere i næringslivet. Vi har politisk ønsket å bidra til å gjøre yrkesfag til en enda mer attraktiv veg for ungdommene våre, og når det i Innlandet nå bikker over 56 prosent kan det tyde på at vi har lykkes, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) ifølge pressemeldingen.

Det er en nedgang på nesten to hele skoleklasser innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfaget, dette bekymrer Hagen.

– Det som bekymrer meg, er utviklingen innenfor helsefag. Vi har det siste året håndtert en global pandemi, og vi har alle blitt minnet om den livsviktige jobben helsepersonell gjør hver eneste dag. Likevel ser vi en fallende trend i søkingen. Vi må jobbe enda mer målretta med å rekruttere flere inn i helseyrkene, særlig gutter og menn, for å møte framtidas behov, sier Even Aleksander Hagen.

Årets innsøking gjenspeiler etterspørselen

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen bekrefter at antallet søkere til skoleplass er forholdsvis likt med fjoråret.

– Nedgangen i antall søkere på Vg.1 er i tråd med utvikling av antall 16-18 åringer i Innlandet. Søkertallene innenfor yrkesfag reflekterer til en viss grad etterspørselen i arbeidsmarkedet etter faglært arbeidskraft.

Vi opplever en positiv utvikling av søkertallene innenfor Teknologi og industrifag, mens vi innenfor utdanningsprogrammene Helse og oppvekst, Elektro og datateknologi og Studieforberedende (med unntak av Kunst, design og arkitektur) fortsatt har en nedgang i antallet søkere, sier Tore Gregersen.