Solgte sportsutstyr for 813 millioner

IKKE FORNØYD: ULF Bjerknes (t.h.) er ikke fornøyd med resultatene i regnskapet til økonomidirektør Kjell Magne Sunde. Han hadde større forventninger enn et overskudd på 38,2 millioner kroner før skatt i fjor. En svekket norsk krone reduserte bunnlinjen betydelig. 
Foto: Asmund Hanslien

IKKE FORNØYD: ULF Bjerknes (t.h.) er ikke fornøyd med resultatene i regnskapet til økonomidirektør Kjell Magne Sunde. Han hadde større forventninger enn et overskudd på 38,2 millioner kroner før skatt i fjor. En svekket norsk krone reduserte bunnlinjen betydelig. Foto: Asmund Hanslien

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En svekket norsk krone reduserte lønnsomheten til Swix med over 10 millioner kroner i fjor. Likevel leverte selskapet et overskudd på 38,2 millioner – etter å ha solgt sportsutstyr for 813 millioner kroner.

DEL

LILLEHAMMER: Administrerende direktør Ulf Bjerknes og økonomisjef Kjell Magne Sunde i Swix Sport ser at selskapet fortsetter å tape marginer med en stadig svakere norsk krone.

Onsdag kostet én dollar 8,40 kroner.

For Swix har kronekursen ført til stor prisøkning på varene fra Asia, i tillegg til et betydelig inntektstap på salg av egne varer til utlandet, med en eksportandel på over 50 prosent.

Taper millioner

Ulf Bjerknes anslår at selskapet de siste månedene i fjor tapte over 10 millioner kroner på valutauroen. Siden har det fortsatt.

– Når vi handler varer for et tresifret millionbeløp i Asia, og samtidig eksporterer for betydelig summer, får en dramatisk endring av valutabildet betydelige konsekvenser for lønnsomheten, sier Bjerknes. Han var uforberedt på valutauroen.

– Vi så ikke at den ville komme. Fram til det gjensto 3–4 måneder av året var vi fornøyd med utviklingen og resultatene. Innen nyttår var bildet totalt endret. Valutatapet ble forsterket av en snøfattig start på vinteren som førte til dårlig salg i november og desember, sier Bjerknes.

Selger mer

Likevel solgte Swix-konsernet mer enn noen gang i fjor. Omsetningen nådde 813 millioner kroner, 54 millioner mer enn i 2013. En vekst på cirka åtte prosent.

Driftsresultat ble 58,4 millioner kroner, ned 12,3 millioner fra året før.

Marginen var 7,4 prosent. Det vil si at selskapet satt igjen med 74 kroner på hver tusenlapp.

Bjerknes sier omsetningsveksten i all hovedsak er drevet av vekst i Sverige og i USA.

– I tillegg er det god vekst innen vår internasjonale klubbsatsing. For Norge og Mellom-Europa stoppet veksten opp etter en svak vinter i 2014. En intensiv priskrig mellom kjedene her i Norge, førte også til krevende forhold i fjor, sier Bjerknes.

Vokser internasjonalt

– Hva er du mest fornøyd med?

– Vi har lyktes godt med satsingen for å vokse internasjonalt. I 2014 kom mer enn 50 prosent av omsetningen fra andre land enn Norge. Satsingen på å bygge en sterk outdoor-posisjon utvikler seg også positivt. I 2014 kommer mer enn 25 prosent av omsetningen fra dette segmentet. Original Teamwear, Ulvang og Lundhags var de sterkeste vekstområdene, sier Bjerknes.

– Hva med 2015?

– Jeg er spent, selv om jeg ser at vi er robuste og godt forberedt. Vi har gjort en del grep for å tilpasse organisasjonen til endrede markeder og en vanskelig valutasituasjon. Utsiktene er likevel positive, og vi mener vi kan vokse videre i 2015. Flyttingen fra Søre Ål til vårt nye drifts- og merkevarebygg på Storhove i juni, blir et høydepunkt, som også gir oss nye muligheter, sier Ulf Bjerknes.

Nøkkeltall:

(I millioner, 2013 i parentes)

Omsetning: 813,3 (759,1)

Driftsresultat: 58,4 (70,7)

Driftsmargin: 7,2 % (9,3 %)

Resultat før skatt: 38,2 (56,4)

Egenkapitalandel: 52,9 % (50,2 %)

Kommentarer til denne saken