Solhøgda Eiendom gjør nytt forsøk på tredje byggetrinn

Solhøgda Eiendom måtte rykke tilbake til start med tredje byggetrinn på Solhøgda etter at naboklager førte fram. Nå er utbyggeren tilbake med nytt og revidert forslag.