Den siste måneden har 6.141 ukrainere søkt om asyl i Norge. Store flyktningestrømmer er en av de første umiddelbare og synlige konsekvensene av krigen. Vi vet at konsekvensene er flere.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har varslet at matmangel kan føre til en humanitær krise i Europa som vi ikke har sett på mange tiår. Krigen i Ukraina vil kaste skygger over norsk og internasjonal økonomi i lang tid, fastslår Erna Solberg. Søndag advarte statsminister Jonas Gahr Støre om at store samferdsels- og byggeprosjekter kan bli kuttet eller skjøvet på som følge av krigen i Ukraina. Norge må bruke mer penger på beredskap, forsvar og på å ta imot flyktninger.

Enn så lenge kan det hele kjennes uvirkelig. Jo lenger krigen i vår bakgård fortsetter, desto mer vil den også påvirke vår hverdag. Vi er godt i gang med nok et år der solidariteten settes på prøve.

Solidaritet er mer enn å vise forståelse og bruke riktige ord. Solidaritet er også å tørre å ta de grepene som er nødvendige. Slik kommunedirektøren i Sel gjør. I stedet for å sende flyktningene den store omvegen til overfylte mottak i Råde, har kommunedirektør Solveig Nymoen handlet med hjertet. Med politikernes godkjenning har Sel klart å innlosjere 12 flyktninger på hotell. På sikt er det tenkt at storsamfunnet skal gjøre opp for kostnadene.

I en krise danner det seg fort køer der byråkratiske forordninger skal følges slavisk. Legeforeningen ber myndighetene sørge for at kommunene står bedre rustet til å ta imot ukrainske flyktninger. Fysioterapeuter kan hjelpe legene med lovpålagt og nødvendig kartlegging. Krigen i Ukraina gjør det nødvendig å tenke utenfor boksen og på tvers av profesjoner. Nå er det viktig å ikke opprette sperringer, men finne løsninger som i stedet bygger bru på tvers av folk og sektorer.