I innlegg 16. mai sammenlignet Egil Ulateig den sterke finske krigsinnsatsen vinteren 1939-40, og den relativt svake norske innsatsen våren 1940. Nå har det vel mer for seg å sammenligne Ukraina med Finland: Finnene klarte å opprettholde sin selvstendighet, med å ofre mye i krig som begynte med angrep fra veldig stort naboland. Vil også ukrainerne klare dette?

Josef Stalin valgte å avslutte krigen mot Finland i 1940, med liten men strategisk viktig del av det landet som krigsbytte. Vil Vladimir Putin velge å avslutte krigen mot Ukraina dette året, med Luhansk-fylket og Donetsk-fylket som krigsbytte, i tillegg til Krim? Stalin erkjente vel at det ville koste for mye å okkupere og annektere hele Finland. Vil Putin erkjenne at ødeleggende krig helt til ukrainerne kapitulerer blir for dyr for Russland, på flere måter?

Les også

Look to Finland ...

Én måte er at diverse sanksjoner mot Russland i stor del av verden vil «ramme» regimet i Russland: Direkte, og indirekte med at dyrtid og lav levestandard i Russland vil svekke den tilliten regimet – så langt – har hatt i befolkningen der. At krigen varer flere måneder uten avgjørende russisk seier er «ubehagelig sannhet», som etter hvert blir kjent også i Russland: Putin, Lavrov og militære ledere hevder vel fortsatt at den militære «operasjonen» i Ukraina «går som planlagt»; men den påstanden blir mindre troverdig, for hver uke med store ødeleggelser i Ukraina, men små endringer av frontene!

Undertegnede mener at krigen i Ukraina kan sammenlignes med også krigen i Vietnam: Den varte lenge, og ble «avsluttet» med at supermakten USA trakk seg ut, uten å ha oppnådd noe som helst positivt! Bl.a. undertegnede har lagt mye skyld for krigen i Ukraina på president Putin; men i Russland – som i USA – er det vel et «militær-industrielt kompleks», som er sterk pådriver for ytterligere militær opprusting, og som «trenger» en begrenset krig nå og da, som begrunnelse for bruk av mye av statsinntekten til militære formål!

«Krig er forakt for liv», skrev Nordahl Grieg i diktet «Til ungdommen», som var hans respons på borgerkrigen i Spania i 1936. Senere i den krigen ble småbyen Guernica så å si utslettet med bombing fra fly: «Den første praktiske demonstrasjonen av moderne bombekrig», ifølge et umoderne leksikon. Sammenligning av Vinterkrigen i Finland for over 80 år siden, Vietnamkrigen for ca. 50 år siden og Ukrainakrigen nå viser en dyster utvikling: Våpnene som brukes blir stadig mer «effektive», og ødeleggende! De bekrefter Griegs påstand om «forakt for liv»!

Jo Heringstad, Ås