Ordtaket slo meg da jeg leste GD’s politiske meningsmåling for Oppland hvor regjeringspartiene Ap-Sp går sterkt tilbake i forhold til valget i september.

Er utslagene på meningsmålingen for Ap-Sp-selvforskyldte?

Kommentarene fra Bengt Fasteraune (Sp) og Rune Støstad (Ap), var som forventet; Krigen i Ukraina medfører vanskeligheter på alle «fronter», det være seg høye priser på diesel og bensin eller rekordhøye strømutgifter til husholdningene.

Selvsagt er den tragiske krigen i Ukraina sterkt medvirkende til situasjonen. Men har disse to vurdert om det kan være andre forhold og saker som kan innvirke på hvordan Opplands velgere, unge som gamle, vurderer «distriktsrepresentantene« ?

I GD kunne stortingsrepresentantene lese et- «Apent brev til Bengt Fasteraune og Rune Støstad»- hvor Rolf Rønning, Morten Nordby og jeg ba om svar på hvorfor partiene nå har «snudd i saken om obligatorisk helsetest for at personer over 80 år kan få fortsette å kjøre bil.»

Dere har forhåpentligvis lest Jostein Hernæs sin meget gode kommentar om denne saken i GD 10.06.22., om å «feige ut». Andre har også stilt spørsmål i denne saken.

I bladet Pensjonisten (Nr 5. Juni 2022.) skriver redaktør Trond Nedrebø i sin leder « Troverdighet i spill» blant annet: « Sittende regjering overprøver forrige periodes stortingsvedtak om å skrote obligatorisk helseattest for dem over 80 år, slik blant annet Sverige, Danmark og Tyskland har gjort. Ap og Sp som i forrige periode var for å kutte helseattesten vil nå beholde den selv om de faktiske forhold er uendret.

Hva er det myndighetene i de tre nevnte landene sitter på av kunnskap om eldre bilføreres egnethet som gjør at disse landene har skrotet kravet om helseattest? Og hva er det med norske 80-åringers helse som gjør dem mer farlig i trafikken enn svensker, dansker og tyskere? Vi forsøker å forstå, men er ikke alene om å undres.

Kan distriktsrepresentantene svare på spørsmålene som både Pensjonisten, GD og tusenvis av andre stiller?

Aldersdiskriminering er den mest utbredte diskrimineringen i Norge. Frykt, myter og fordommer mot eldre styrer byråkratiet, som styrer politikere. Hvordan er det blitt slik?

En eldre person sa til meg ; «Politikere og leger kan behandle meg nedlatende, nedverdige meg og ta fra meg førerkortet og livsmotet, men en ting kan de ikke ta fra meg, og det er stemmeretten!»

Hva om vi eldre-velgere i hele Norge, fant ut at vi ville stemme på partier som ville fjerne alle former for aldersdiskriminering?

Vi er mange, vi er samfunnsbevisste og vi bruker stemmeretten! Et eldreopprør! Resultatet ville bli et «politisk jordskjelv».

Sverre Gran, Vestre Gausdal

Les også

De feiga ut, nesten hele gjengen