Hver dag spør kunder hos Mesna Mat i Lillehammer om butikken har søndagsåpent. Eierne synes det er leit å måtte si nei og skal nå spørre kommunen om de får lov til å holde åpent på søndager.

Det er lite sannsynlig at de får ja til svar, for loven er streng. Det er kun butikker som ligger i en såkalt turistkommune som får lov til å ha åpent, og salgsflaten må ikke overstige 100 kvadratmeter. Det er fylkesmannen som bestemmer hvilke kommuner som klassifiseres som turistkommuner.

Samme hvor mye vi tvinger oss fast til søndagsfreden, baner teknologien veg

Øyer er en slik turistkommune, men Lillehammer derimot er det ikke. Det kan være vanskelig å forstå. For selv om OL-byen Lillehammer har store, kjente turistattraksjoner, og er attraktiv for turister, er det ikke nok turister per innbygger. Kommunen har tidligere søkt om godkjenning, men fått avslag.

Samtidig som både fagforeninger og politiske partier kjemper mot at flere butikker skal få holde åpent om søndager, utvikler samfunnet seg av moderne teknologi.

Døgnåpne butikker har begynt å dukke opp. Som en av fire butikker her i landet har Svatsum Samvirkelag valgt å bli selvbetjent og døgnåpen. Når butikkene kan holde åpent uten at det er ansatte er til stede mister fagforeningene og politikerne viktige motargumenter mot søndagsåpne butikker.

Det er fornuftig å skjerme arbeidstakere mot arbeidspress på søndager. Det er også klokt å begrense kjøpehysteriet en dag i uka. Men samme hvor mye vi tvinger oss fast til søndagsfreden, baner teknologien veg. Koronakrisen førte til at flere butikker her i landet ba om å få holde åpent på søndager for å spre kundemassene, men regjeringen sa nei.

Til nå har politikerne som ønsker søndagsfred vunnet fram. Men kundene hos Mesna Mat vil fortsette å spørre etter søndagsåpen butikk. Den dagen flere butikker satser på selvbetjente løsninger uten bemanning, vil kundene kanskje lettere bli hørt.