Adrian (9) og Aksel (6) Berntsen fra Sør-Fron er rammet av en svært sjelden sykdom. Det fører til at sykdommer som meslinger kan være livstruende for dem. Mamma Tone og pappa Arild kommer med en innstendig oppfordring til alle - ta vaksine!
Kristin Veskje

Adrian og Aksel kan dø av meslinger. Foreldrene kommer med en innstendig bønn til alle om å ta vaksine

Brødrene Adrian (9) og Aksel (6) Berntsen fra Sør-Fron er rammet av en svært sjelden sykdom. For dem kan et utbrudd av meslinger bli livstruende.
Publisert