Nå blir det rassikring på Harpefoss

STEINRAS: Beboere i Moarusta på Harpefoss har vært bekymret etter steinrasene som har gått i området.

STEINRAS: Beboere i Moarusta på Harpefoss har vært bekymret etter steinrasene som har gått i området.

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet i Sør-Fron gir klarsignal for å starte arbeidet med rassikring av boligfeltet Moarusta på Harpefoss.

DEL

SØR-FRON: Formannskapet behandlet saken mandag og hastegodkjenner at rassikringen av Moarusta 1–9 starter så fort som mulig. Restfinansieringen, som overstiger de 600.000 kroner som alt er bevilget, må det tas stilling til når tiltaket er gjennomført, mener politikerne. Men prioriterer nå at rassikringen skal gå i gang.

Det har gått flere ras i boligområdet og beboerne her har lenge vært bekymret for situasjonen.

Her er beboerne bekymret for rasfare

Steinras mot hus på Harpefoss

Rasutsatt: Flere hus i Moarusta på Harpefoss er utsatt for ras. Nå vil formannskapet at rassikringen skal starte.

Rasutsatt: Flere hus i Moarusta på Harpefoss er utsatt for ras. Nå vil formannskapet at rassikringen skal starte.

I budsjettet for 2017 ble det bevilget 600.000 kroner til rassikring av dette området. Arbeidene ble ikke gjennomført i 2017, men midlene kan brukes nå i 2018. Det var først i vinter at det ble lyst ut anbud for rassikringen. Da anbudsfristen var ute hadde kommunen fått fem anbud, til en pris som varierte fra 1.025.000 til 1.875.000 kroner.

– Det er så stort avvik mellom bevilget beløp og anbudene at tiltaket ikke kan startes opp uten at det foreligger politisk godkjenning, mente rådmannen og la derfor fram saken for formannskapet.

Rådmannen mener at den rassikring som er blitt forespeilet beboerne i Moarusta må gjennomføres.

– De fem boligene er ikke dekket av den eksisterende fangvollen. Så hovedspørsmålet til formannskapet er om sikringsarbeidet skal gjennomføres nå eller ikke. Økonomisk bør en ta høyde for noen ekstrautgifter, og kommunalteknisk leder tilrår at det tas høyde for kostnader inntil 1,2 millioner kroner, altså inntil 600.000 kroner mer enn budsjettert i 2016 i 2017-budsjettet, skriver rådmannen i saken.

Utenom den konkrete rassikringen i starten av Moarusta har kommunen også søkt om tilskudd fra NVE til forsterking av den eksisterende rasvollen lenger inn i veien med samlet kostnad på omkring 4 millioner kroner. Men her fikk kommunen avslag.

Artikkeltags