Maskinentreprenøren fra Sør-Fron, som startet eget firma som 20-åring i 1969, er årets vinner av denne prisen.

- Firmaet er i dag en meget oppegående virksomhet, som hevder seg i markedet innen sin bransje i et hele Østlandsområdet. Firmaet har bygd seg gradvis opp og tatt på seg stadig større oppgaver. Arbeidsområder er vegbygging, vann- og avløpsanlegg, infrastruktur i utbyggingsområder, terrengarbeider og mer. De har de siste åra hatt store entrepriser for Statens Vegvesen. Det fikk blant annet æren av å gjennomføre den første entreprisen på E 6 prosjektet Ringebu - Otta, sa Per Morset i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening under utdelingen av prisen på Rudi Gard.

- De har også jobbet mye med kommunal infrastruktur både i Gudbrandsdalen, Romerike, Hadeland og Trøndelag, samt i reiselivsområder som Gålå og Kvitfjell. Firmaet prioriterer kvalitet og punktlighet og legger vekt på godt arbeidsmiljø og utvikling av kompetansen hos de ansatte. I årets Furusjøen Rundt på ski stilte 23 av firmaets 60 ansatte til start, sa Morset.

Har trappet ned

Åge Haverstad har selv trappet ned virksomhetene og overlatt ansvaret til yngre krefter.

Fra 1. januar i år ble firmaet delt inn i Åge Haverstad Maskinentreprenør AS, som viderefører arbeidet i anbudsmarkedet nasjonalt, og Haverstad Entreprenør AS som tar seg av det lokale og regionale markedet.

- Åge Haverstad Maskinentreprenør AS hadde i 2013 driftsinntekter på 174 millioner kroner og et resultat før skatt på 26,5 millioner kroner, sa Morset.

Det kom inn forslag på 13 kandidater til Verdiskapingsprisen for 2014

Statutter for verdiskapingsprisen

Formålet med prisen er å stimulere til næringsmessig verdiskaping i bedrifter i Midt-Gudbrandsdalen.

Verdiskapingsprisen kan deles ut til bedrifter og privatpersoner i Midt-Gudbrandsdalen, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom, og som har resultert i økt verdiskaping i regionen.

Verdiskapingsprisen er på kr 10.000, samt diplom.

Tildelt beløp skal brukes til fellestiltak for de ansatte i bedriften.

Verdiskapingsprisen deles ut hvert år, under forutsetning av at det er kommet forslag som anses å oppfylle statuttenes punkt 2.

Det er styret i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening som gjør vedtak om tildeling av prisen.

Tidligere vinnere

Dette er tidligere vinnere av Verdiskapningsprisen

2005: Gunnar Horten.

2006: Tore Sæthersmoen.

2008: Øyvind Haverstad.

2009: Kjartan og Wenche Spidsberg.

2010: Anni Byskov.

2011: Erik Isum.

2012: Fåvang Sag og Høvleri AS.

2014: Åge Stenumgård.