VINSTRA: 16 lærlinger var nominert til prisen som årets lærling.

Borgedal Bygg AS var de som nominerte Idar Mork til lærlingprisen. Begrunnelsen er at Mork gjennom hele lærling perioden har vist stor interesse og engasjement for tømrerfaget.

Ambisjoner

– Han har ambisjoner og viljen til å sette seg ekstra godt inn i løsninger og detaljer. Idar har egenskaper som gjør han aktuell som en framtidig byggeleder, og med sitt gode humør gjør han til et positivt bidrag i arbeidsdagen i Borgedal Bygg AS, heter det i begrunnelsen.

Det Opplæringskontor for Byggfagene i Gudbrandsdalen som har opprettet denne lærlingprisen, en pris som kan deles ut en gang årlig. Dette for å stimulere til økt rekruttering til tømrerfaget, og å bedre motivasjonen hos lærlinger og bedrifter.

Et signal

Prisen skal være et signal utad om at Opplæringskontoret tar opplæringen seriøst, og den skal tildeles lærlinger som har utmerket seg i perioden fra han/hun startet på VG1 og fram til vedkommende har avlagt og bestått fag- eller svenneprøve.

Hensikten med denne lærlingprisen skal også være å øke forståelsen for hva kunnskap og kompetanse betyr for håndverkeren og fagarbeideren. Det er også tenkt at den vil styrke interessen for fagopplæring og yrkesrettet utdannelse.

10.000 kroner

Lærlingprisen deles ut til en læring åer år og prisen er på 10 000 kroner, samt en diplom til lærebedriften, opplyser Opplæringskontoret til GD,