Øyer vil bosette 10 flyktninger i 2018

Rådmann Ådne Bakke i Øyer er innstillt på at kommunen skal ta imot ti flyktniinger i 2018.

Rådmann Ådne Bakke i Øyer er innstillt på at kommunen skal ta imot ti flyktniinger i 2018.

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen i Øyer er innstilt på å imøtekomme Integrerings- og mangfolds direktoratets (IMDI) anmodning om å bosette ti flyktninger i 2018. Kommunestyret skal ta endelig stilling torsdag.

DEL

Antall asylsøkere som kommer til Norge er blitt vesentlig redusert i 2017 og det er forventet ytterligere reduksjon i ankomsttallene i 2018.

Dette får konsekvenser for bosettingsbehovet og færre kommuner er blitt bedt om å bosette. I Øyer har det vært bosatt flyktninger de siste 30–40 år. Kommunestyre har fulgt opp IMDI sine anmodninger om bosetting og tatt sitt samfunnsansvar, skriver rådmannen.

Nå foreslås det at anmodningen imøtekommes for 2018. Innsatsen i kommunen framover vil bli rettet mot kvalifisering for arbeid, det gjelder overfor nye som bosettes og for allerede bosatte.

"Arbeid er det viktigste for integrering og inkludering. Erfaringer fra de siste årene med bosetting viser ellers at flere flyktninger har større helseutfordringer enn tidligere. Det krever innsats med vekt på forebyggende og helsefremmende tiltak og kvalitet og kapasitet til å følge opp de med særlige helseutfordringer. Dette vil bli fulgt opp innenfor rammen av tilskudd som følger med fra staten til bosettingen og gjennom det ordinære tiltaks- og tjenesteapparatet til kommunen," heter det i innstillingen til kommunestyret.

Artikkeltags