Gå til sidens hovedinnhold

Sosiale forskjeller øker

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


To saker samme dag i GD. Flere fattige i Gudbrandsdalen, som ellers i landet, og eiere av fritidsboliger som synes eiendomsskatten på den ekstra boligen er for høy. Fritidsboliger blir bygd med solid statsstøtte gjennom fullt fradrag i inntekt for alle renteutgifter, også på lån til en ekstra bolig på fjellet.

Mange av de fattigste er uføre og langtidsledige og/eller enslige forsørgere. Uføre har de siste åra fått dårligere trygd og langtidssyke redusert mulighet for arbeidsavklaringspenger. Statlig bostøtte er vanskeligere å få enn før og mange kommuner trekker i sosialstønad til de som får barnetrygd. Ingen hyttekjøpere får mindre skattefradrag for rentene sjøl om de får barnetrygd.

Nedstengning og permitteringer rammer i særlig grad lavtlønte i for eksempel hotell og serveringsbransjen. Den ene prosenten av de rikeste aksjeeiere får størstedelen av aksjeutbytte og verdistigningen på aksjer. Samtidig får denne lille minoriteten lettelser i formuesskatten. Kanskje ikke så underlig at nesten hver tredje i en spørreundersøkelse nylig sier at økte sosiale forskjeller er den viktigste politiske saken i dag.

Helge G. Galtrud, Lillehammer