Ungdom på videregående har avgitt sin stemme. Tirsdag kveld kl. 19 er resultatene fra årets skolevalg landet over klare. Resultatene fra skolevalget er en god indikasjon på hvor norsk politikk er på vei. Partier som er i vinden og gjør det bra, gjør det gjerne spesielt bra ved skolevalget.

Klima og miljø har engasjert mange unge velgere under valgkampen. Unge har deltatt på klimaaksjoner, klimabrøl og skolestreik. 15 år gamle Greta Thunberg når ut til en hel verden med sine budskap om klima. Klima var også temaet som vekket mest engasjement under skoledebatten på Gausdal videregående skole mandag. – Ungdommen er blitt mer ideologiske. Det skyldes først og fremst klima- og miljøsaken, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til Aftenposten.

Ungdommen er blitt mer ideologiske

Gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene publisert denne uken viser at SV, Rødt og MDG får til sammen 22 flere politikere på Stortinget enn i dag, skriver NRK. En undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne viser at høyt utdannede vender ryggen til Ap og Høyre og ønsker å stemme rødere og grønnere enn befolkningen som helhet. De radikale partiene har overvekt av unge og godt utdannede totalt sett, uavhengig av bosted.

Sosiologer ser at gapet mellom unge og eldre øker. Dette må de politiske partiene ta inn over seg. Det er ikke enkelt å snakke til både de unge og eldre velgerne på en gang. Dagens barn og ungdom vokser opp i en verden hvor klimaendringene er synlige. Det er de som må håndtere utfordringene i framtida.

Tradisjonelt har spesielt de mellom 20 og 24 år vært dårlige til å stemme. Blant menn mellom 24 til 44 år med grunnskoleutdanning, satt 32 prosent hjemme alle de siste fire valgene. Under en av ti stemte på alle de siste valgene, viser tall fra SSB. Ifølge SSB var det saker som bompenger og innvandring som mobiliserte unge menn med lav utdanning.

Selv om fokuset på klimaet hos ungdommen er stort, gjenstår det å se selve valgdagen om tematikken faktisk får flere unge til å bruke sin stemme.