Mens verden brenner og flommer over, arter dør ut og jorden utarmes, har Erna startet den korte valgkampen og kommer til Lillehammer for å snakke om … motorvei. Ikke bare vei, men større og raskere vei der vi allerede har vei. Og gjerne gjennom et naturreservat. Hvem gjør vi det for? For næringslivet? For distriktene? For økonomisk utbytte og vekst?

Næringslivet er også - når alt kommer til alt - avhengig av og prisgitt intakte og velfungerende økosystemer for å eksistere.

Høyre presenterer sviktende logikk når de påstår at det er vanskelig å drive miljøvern uten vekst og økonomiske insentiver. Har Høyre glemt hva det vil si å være verdikonservativ? Er det ikke innlysende at fundamentet for all bærekraftig næringsaktivitet er et livskraftig, stabilt og mangfoldig naturgrunnlag? Høyres logikk har fungert dårlig så langt, og landet bygges nå ned i høyt tempo. Denne innlysende realiteten bagatelliseres av Høyre. Bit for bit, fjernes matjord og natur.

MDG blir av og til beskyldt for å ville ta samfunnet tilbake til steinalderen. Ta en titt i avisene. Klimakrisen er nå. Og MDG har definitivt ikke ansvaret for at den er her. Men vi vil gjøre noe med den. Vi vil ta det ansvaret Høyre av en eller annen grunn ikke vil ta.

MDG vil ta ansvar nå ved kontrollert og rettferdig føre Norge ut av oljetåka, med fokus på omfordeling og virksomme klima- og miljøtiltak. Nå! MDG er det eneste partiet på Stortinget som har satt sluttdato for uttak av fossil energi i sitt program. Vi gjør ikke det fordi vi synes det er gøy. Vi gjør det fordi det er fremtidsrettet og vil posisjonere norsk næringsliv for fremtiden. Og vi gjør det kontrollert og gradvis, mens vi ennå har tid. Forbruket av energi, arealer og natur må ned. Det er dessverre et faktum. Vi kan ikke lenger fortsette som før. Det er en grense for hvor lenge vi kan drive rovdrift. I praksis bidrar Høyre og Erna, med å gradvis ta bort vårt eget livsgrunnlag. Også for næringsvirksomhet og Høyres egne kjernevelgere.

Karina Ødegård og Ingvild Christensen, stortingskandidater i Opland for MDG