Før nyttår bestemte fylkestinget i innlandet at det skulle avholdes folkeavstemning, som skulle avgjøre om Innlandet skal splittes eller forbli. Dette vedtaket sender Innlandet inn i en usikker fremtid. En splittelse av innlandet vil være et stort tap for mange, spesielt ungdommen.

Senterpartiet er definisjonen på å gå baklengs inn i fremtiden. De baserer standpunktet sitt i denne saken på ren symbolpolitikk, og overser de enorme konsekvensene oppløsningen vil medføre. Over en tiårsperiode vil oppløsningen av fylket koste om lag 700 millioner kroner. Dette er penger som kunne blitt brukt på landbruket, styrke skolen, kutte klimagassutslipp og sikre et bedre kollektivtilbud i hele innlandet.

Et sterkt og samlet fylke er avgjørende for et bra skoletilbud. Det er viktig å sikre elever rikelig med linjer og muligheter. Før fylkessammenslåingen ble flere linjer nedlagt, fordi det var et mangel på elever som søkte på disse linjene. Etter fylkessammenslåingen så man andre resultater, flere elever søkte seg inn på linjer som sto i fare for å forsvinne. Med fylkesgrensene fjernet, ble linjer som tidligere sto i fare for å forsvinne, opprettholdt.

I tillegg sikrer Innlandet er bedre kollektivtilbud. Uten fylkesgrensen kan personer som benytter seg av buss reise fritt rundt i innlandet på samme busskort. I Stedet for å ha to selskaper som har ansvaret for busstilbudet har vi nå Innlandstrafikk, som står for bussrutene i hele innlandet. Dette er langt mer lettvint, med tanke på at et stort antall bussruter strekker seg over de tidligere fylkesgrensene.

Skal vi løse morgendagens utfordringer trenger vi å stå sammen. Innlandet mister innbyggertall, noe som vil påvirke oss i fremtiden. Fylkeskommunen taper penger, når det blir færre innbyggere, noe som påvirker våre muligheter og tjenester på en negativ måte. Vi må heller stå sammen og bygge innlandet til et enda sterkere og bedre fylke.

Det vi trenger nå er samarbeid, ikke senterpartiets symbolpolitikk. Fylkessammenslåingen har gitt positive resultater på en rekke områder, blant annet skoletilbudet og kollektivtransporten. En splittelse av fylket vil koste flere hundre millioner kroner. Dette er penger som heller burde brukes på landbruk, kutte utslipp, styrke skolen og bedre kollektivtransporten.

Kajsa Kirkhus, nestleder Ringsaker Venstre