Sp-bråket påvirker ikke SV-leiren: - Avtalen står fast

– Vi står fortsatt for avtalen, sier listetopp Nisveta Tiro i Øyer SV.