Sykehusdebatten i Innlandet har pågått i to tiår. Det har vært skrevet tusenvis av sider med utredninger. Saken er behandlet i utallige runder. Nå er det på tide å komme videre. Innlandet fortjener et like moderne og framtidsretta helsetilbud som resten av Norge. Derfor er det uklokt med nye omkamper nå.

Senterpartiets leder og statsministerkandidat har uttalt at han ønsker en styrking av Elverum sykehus og samtidig et nybygd sykehus i Hamar. Helsepolitisk talsperson i SP ønsker ny prosess. Senterpartiet ønsker altså en omkamp om sykehus i Innlandet. Problemet med en null-løsning som SP ønsker, er at resultatet kan bli et hovedsykehus plassert i Hamar. Over tid vil en samling av visse fagfunksjoner måtte komme - og det vil da skje i det nybygde sykehus som Sp vil plassere i Hamar. Dette har styreleder i Helse Sør-Øst gjentatt flere ganger.

I Oppland hevder imidlertid lokale senterpartikandidater at SP støtter et hovedsykehus i Moelv. Oppland Senterparti støtter nok dette, men ser ut til å være uenig med ledelsen i eget parti. Som regel hjelper det lite med vedtak i et lokalt fylkeslag, hvis man ikke har forankring i partiledelsen sentralt. Det er tydeligvis en uenighet innad i SP om hva SPs standpunkt er i denne saken. Hvordan skal da velgerne vite hva de stemmer på? Nå framstår det som at SP fronter ett standpunkt i Hedmark og et annet i Oppland.

Jeg er alvorlig bekymret for en ny sykehusprosess. Ringsaker Sp har nylig gått ut og støttet et hovedsykehus i Moelv, men vil ha akuttsykehuset i Elverum framfor Lillehammer. Lillehammer Sp fremmet tidligere i år forslag om at hovedsykehuset burde plasseres i Brumunddal framfor Moelv. Partiledelsen i SP ønsker altså en null-løsning som gir hovedsykehus i Hamar, mens Oppland SP ønsker hovedsykehus i Moelv. En ny omkamp vil gi forsinkelser og koste penger. Vi ser nå konkret hvor hardt sykehusbudsjettet er presset.

Senterpartiets modell vil dessuten binde opp mer driftsmidler i mjøsområdet, slik at det blir mindre ressurser til satsing på LMS Otta og ambulansetjenesten. Det er dårlig nytt for Nord-Gudbrandsdalen. Nye utredninger betyr nye millioner til konsulentrapporter. Hvis SP er bekymret for sykehusøkonomien, er utmattende omkamper det siste som nå trengs. Det er ingen garantier for hvordan en prosess vil ende - kanskje mister Lillehammer akuttsykehuset til Elverum? Kanskje blir hovedsykehuset plassert i Brumunddal eller Sanderud ved Hamar? Kanskje går staten lei av kranglinga og sender investeringsmidlene til andre deler av landet?

Det er merkelig at Senterpartiet overkjører ønsket til både lokale folkevalgte, ansatte i sykehuset og pasient- og brukerorganisasjonene. Vedtaket om Lillehammer, Moelv og Elverum har bred tilslutning og sikrer en god helsetjeneste. Akuttfunksjon i Elverum ligger som en mulighet innenfor vedtaket som er fattet og er ikke et ønske om omkamp. Arbeiderpartiet ønsker å se framover, og unngå nye omkamper. Vi mener det er viktig å komme videre etter tiår med diskusjon. Innlandet må ha et like moderne helsetilbud som resten av Norge. Derfor trenger vi ikke mer uro nå. Det ligger altså tusenvis av arbeidsplasser i potten. Det vil neppe komme en større sak for vår region noen gang. Akkurat i år bør man derfor stemme på et trygt alternativ som ikke løper unødvendig risiko med helsetilbud og tusenvis av arbeidsplasser.

Anders Brabrand, Lillehammer, stortingskandidat for Ap i Oppland

Det er enighet i Oppland Senterparti om sykehusmodell

Senterpartiets sykehus-rør