I all omtale av høye strøm- og drivstoffpriser drukner de sakene som regjeringa har fått til - gjennom vel et halvår på jobb.

Vi ønsker å trekke fram noen viktige avgjørelser som er tatt:
- Fylkene Viken, Troms/Finnmark, som ble tvangssammenslått, deles nå opp. Flere kommuner gjør det samme, jfr. Ålesund/Haram
- Landbruksoppgjøret som i fjor ble «avlyst», fikk en veldig god ramme dette året, noe som skaper optimisme i landbruket
- Nedskalering av det nye regjeringskvartalet sparer staten for mange milliarder kroner
- Det arbeides videre med at planlegging og økonomistyring på offentlige bygg må bli bedre
- Å revidere store, uoversiktlige styrer/råd er sunt folkevett. Jfr. Forskningsrådet og det statlige investeringsselskapet Argentum
- Justisministeren er godt i gang med å evaluere og revurdere «nærpolitireformen»
- Fergene er blitt enten gratis eller billigere enn før, noe som er helt vesentlig for øyboerne i dette langstrakte landet. Mange store veiprosjekter gjennomgås med tanke på å spare jord, - og penger
- Høgskolen på Nesna er sikret fortsatt drift, til stor nytte for landsdelen
- Fødetilbudet ved sykehuset i Kristiansund er sikret

Og slik vil det fortsette med klok styring av landet vårt!

Anne Elisabet Bye Nielsen, Vestre Toten
Maj-Britt Svastuen, Sel
Rigmor Aarø Spiten, Øyer
Åshild Lundgård, Vestre Toten