Senterpartiet i Lillehammer har mange engasjerte medlemmer. Det er også grunnen til at 17,4 % av Lillehammers befolkning ga oss sin tillit. Det er vi ubeskrivelig takknemlige for! Og jeg er sikker på at vi kommer til å forvalte tilliten godt og fortsatt jobbe for innbyggerne i Lillehammer.
Så har vi også uenigheter, det har alle partier. Det skal alle partier ha. Et parti der det ikke er takhøyde for å ha diskusjoner å drive politikken videre, er ikke et parti som er til for innbyggernes beste. GD er ikke diskusjonsforum for våre strategier.
Vi har gode diskusjoner, og våre medlemsmøter er åpne. Vi inviterer alle som ønsker å være med på diskusjonene. For oss er det viktig å skape gode tjenester for innbyggerne. Vi ser at vikarbruken på Helsehuset er ute av kontroll. Situasjonen for både ansatte og brukere er alvorlig. Det må den nyvalgte posisjonen gjøre noe med.
Vi ser at MDG har fått beskjedne gjennomslag, som jeg stiller meg undrende til om faktisk kutter klimautslipp. Vi ser også at pengebruken på nye bygg går langt utover hva Lillehammer sine innbyggere tåler. Alt dette er vi i Senterpartiet enige om, og alt dette skal vi gjøre alt vi kan for å gjøre noe med!

Ingunn Haavemoen, leder Lillehammer Sp