Sp har trua på at Eidsiva fortsatt kan være et stort, regionalt eid selskap

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 
Saken om transaksjon mellom Eidsiva og Hafslund E-CO er vanskelig og det er bare framtida som vil vise hva som var det riktige å gjøre. Historisk ser vi at det ikke alltid er like enkelt.

Senterpartiet er tydelige på at vi ønsker et sterkt, regionalt eierskapn – at det er viktig å sørge for at alle i hele Innlandet har en trygg og sikker strømforsyning. Eidsiva har vært og skal være en sterk regional motor for fornybar energi og et redskap for å styrke regional utvikling.

Oppland fylkeskommune er en ni-prosents eier av et selskap som er en betydelig regional aktør. Dette ønsker et flertall nå at vi heretter skal dele med Oslo. Med andre ord; de 21 heleide og 25 deleide kraftverkene i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag får nå et svakere lokalt eierskap.

I avtalen som er fremforhandlet, skal hovedkontoret for produksjonsselskapet ligge i Oslo. Hvorfor er det beklagelig? Jo, i modellen ser vi at produksjonsselskapet skal eies av Hafslund E-CO med 57,2 % og 42,8 % av Eidsiva. Det er produksjonsselskapet som disponerer vannfallene og kraftverkene. Med andre ord; det er derfra Eidsiva gjennom alle år har kunnet hente sin inntjening og sitt overskudd fra.

Dersom fusjonen går gjennom, er det Oslo-baserte Hafslund som heretter får mest å si i dette produksjonsselskapet. Hvor i Oslo er fossefallene og kraftverkene? Ingen steder. Og det er nettopp det som er problemet; kraftproduksjonen kommer fra naturressursene i distriktene, mens verdiene blir forvaltet av konsern, økonomer og advokater i de store selskapene. Selv om det har haglet med gode ord om at det nye selskapet skal ledes fra Hamar, er altså den viktigste funksjonen i Oslo. Vi skal fortsette å spille andrefiolin.

Når vi i tillegg vet at Eidsiva-konsernet har styrket seg betraktelig det siste året, i og med at kommunene våre ga dem 1,5 milliarder kroner i styrket egenkapital og dertil mindre gjeld, er selskapet bedre rustet enn noen gang. Oppland Sp stiller spørsmålet om hvorfor eie 50 % når vi har muligheten til å ha 100 % eierskap, og full styring?

Vi i Senterpartiet er kritiske til lovnadene om billigere nettleie, på tre til fire øre. Hvordan kan de love det? I Eidsiva har nettdriften bestått av solide montører som har bodd spredt omkring og sikret rask respons der strømmen har falt ut. Fast ansettelse og tilhørende pensjonsytelser har vært det førende. I Hafslund E-CO er det ikke slik. De har i større grad brukt innleid arbeidskraft for å ta seg av nettarbeidet. Det er sagt at Eidsiva fortsatt skal ha faste ansatte for å dekke våre geografiske områder, men er vi sikra det for framtida?

Et av hovedargumentene for å gjennomføre denne transaksjonen er for å redde vannkraftmiljøet på Lillehammer som i dag drifter kraftanlegg som Hafslund E-CO eier i våre kommuner. Den kompetansen som miljøet på Lillehammer har i dag kan ikke erstattes umiddelbart og vi mener at ved å fortsatt holde oppe og utvikle denne kompetansen kan miljøet være konkurransedyktige opp mot andre miljøer også i framtiden.

Det er også tydelig gitt uttrykk for at det er tenkt videre fusjoneringer og spørsmålet blir da hvordan blir vår eierposisjon ved å få inn andre sterke eiere i tillegg til Hafslund E-CO?

Senterpartiet har trua på at Eidsiva fortsatt kan være et stort, regionalt eid selskap, som skal være en viktig aktør som samfunnsutvikler. Vi mener det er grunnlag for å fortsatt jobbe med de andre kraftselskapene i Innlandet, med mål om å fortsatt ha et kraftig, kommunalt og regionalt eierskap, som tilbyr Innlandets innbyggere et kraftsystem som sikrer trygg forsyning av strøm og sikkert nett – nå̊ og i fremtiden.

Les også: Mangelfull kunnskap og beslutningsvegring er et uforsvarlig grunnlag å si «nei» til fusjon på

Les også: Et nytt Eidsiva

Les også: Eidsiva + Hafslund = Bra

Les også: Enda mer av verdiskapingen i Oppland skal inntektsføres på adresser utenfor regionen

Les også: Et sterkere Eidsiva: Framover vil Innlandet gjennom en sammenslåing med Hafslund E-CO trolig kunne sikres landets laveste nettleie

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags