Gå til sidens hovedinnhold

Sp jobber for en million lavtlønnede nordmenn

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Rigmor Aasrud skyter bomskudd med kanon, når hun fyrer løs på Senterpartiets politikk for pensjon i GD 7. februar. Ap sine ambisjoner for pensjon var forhastede, og kunne svekke arbeidsmarkedet og gi uante konsekvenser. Sp ønsket at et partssammensatt utvalg skulle finne en løsning for både å ivareta arbeidstaker og arbeidsgiver når lavtlønnede skulle bli sikret bedre pensjonsvilkår.

Senterpartiet foreslo følgende i behandlingen av forslaget: «Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Denne endringen skal forberedes av et partssammensatt utvalg som ivaretar dette prinsippet.»

Det er ingen tvil om at vi støtter prinsippet om pensjon fra første krone, og at regjeringa blir bedt om å legge fram forslag som gjennomfører dette. Med vårt forslag, ville det partssammensatte utvalget forberede saka, og sørge for at administrasjon og kostnader ved innbetaling av pensjon for alle arbeidstakere ble holdt så lave som mulig. Hvis pensjonsutbetalingene forsvinner til administrasjonskostnader for enkelte arbeidstakere, går vinninga opp i spinninga. Samtidig må det finnes løsninger for hvordan økte kostnader for ulike bedrifter og bransjer skal bli håndtert, og hvordan staten kan bidra til best mulig gjennomføring av endringen.

Vi foreslo altså at endringen om pensjon fra første krone burde bli lagt fram av et partssammensatt utvalg. Det vil si at Stortinget i så fall hadde slått fast at pensjon fra første krone skal bli innført, men at et partssammensatt utvalg fikk oppdraget med å forberede praktisk gjennomføring på best mulig måte. Alternativet vil jo være å legge ansvaret for gjennomføring i hendene på regjeringa, eller i verste fall gjøre løsningene til et forhandlingskort i lønnsoppgjør. Vi har fortsatt til gode å høre gode argumenter fra Ap for hvorfor dette ville være fornuftig. I våre øyne, vil det være klokt at Stortinget slår tydelig fast at fagbevegelsen, gjennom trepartssamarbeidet, har en hånd på rattet når endringene blir gjort.

Dersom Stortinget hadde stemt for Sp sitt forslag, ville regjeringa fått en klar bestilling om å legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Man måtte da ha kommet med forslag om endring av lover og bestemmelser som begrenser dette i dag. Forslaget fra Ap, SV, MDG og Rødt som lød «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at pensjonssparing starter fra første opptjente krone.» inneholdt kun bestilling til regjeringa om å endre en konkret lov (lov om obligatorisk tjenestepensjon), mens andre lover der det også ligger inne begrensninger i dag (slik som lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold) ikke ble nevnt. Også av denne grunn mente vi dette var et dårligere forslag enn vårt eget, men vi valgte å støtte Ap sitt forslag subsidiært etter at vårt eget forslag dessverre ble stemt ned.

Med bakgrunn i debatten i Stortinget, så legger vi i Sp til grunn at Ap, SV, MDG og Rødt kanskje hadde en annen intensjon enn kun å skulle endre lov om obligatorisk tjenestepensjon, og at det derimot var prinsippet om pensjon fra første krone en gikk inn for. Vi velger å tolke forslagsstillerne i beste mening, og vi stemte subsidiært for deres forslag. Det ville kledd Ap å være mer romslige overfor andre parti som faktisk støtter – og argumenterte tydelig for – prinsippet om pensjon fra første krone.