Jeg har hatt stor sans for partileder Vedum, og har også vurdert å stemme Sp. Etter de siste dagers uttalelser fra Vedum har jeg snudd totalt.

Etter det som har stått å lese fra Vedums munn i GD i det sist, har jeg følgende råd til velgerne i Oppland: Hvis du går inn for å berge et fullverdig sykehus i Lillehammer må du ikke stemme på Senterpartiet. Hedmarkingen Vedum vil sikre Elverum sykehus med alle nåværende funksjoner (og flere til). Videre vil han bygge nytt sykehus i Hamar, antagelig med fullservicetilbud i alle spesialiteter.

Vær klar over at all ledelse og makt i Sp ligger hos innfødte hedmarkinger: Da vil det ikke være mulig hverken økonomisk eller faglig å sikre et fullverdig Lillehammer sykehus. Skal vi godta at Hedmark skal ha 3 somatiske sykehus mens Oppland skal stå ribbet tilbake? NÅr Tynset skal bestå hadde det vært riktig med et sykehus på Otta for Gudbrandsdalen.

Forøvrig er det bare å konstatere hvor alle de viktigste offentlige funksjoner har havnet de siste årene. Jeg er redd at alle vi som var skeptiske til å bli slått sammen med Hedmark får rett.

Odd Arve Lien, Lillehammer, tidl. Ap-politiker