Trygve Slagsvold Vedum retter stadig kritikk til Høyre (Frp) og Solbergregjeringen for innføring av en rekke reformer (f.eks i GD 3. aug.) Men hvem er egentlig ansvarlig for alle reformer?

Endring av NAV-kontorer (St.prop 46) ble behandlet i Stortinget med bred oppslutning i mai 2005, og har vært under oppbygging siden 2006. Stortinget vedtok at sammenslåing av NAV-kontorer skulle være gjenstand for lokale vurderinger. Det førte til at noen kommuner mistet arbeidsplasser og andre fikk tilført nye.

Nærpoliti-reformen går tilbake til 2012 og en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen ved daværende justisminister Grethe Faremo (Ap).

Nedleggelse av ligningskotorer startet med at Skatteetaten fikk fullmakt av Stortinget i 2010 til å redusere kommunale ligningskontorer v/finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap). Hensikten var å spare penger (20 mill.) og at bemanningen ikke skulle økes i Oslo-region. Men å tilgodese utkantene var ikke aktuelt.

Så er da spørsmålet om Ap vil støtte Sp i å endre på reformer som de selv har stått bak.

Svein Bruket, Ringebu