Gå til sidens hovedinnhold

Sp satser på høyere utdanning

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyere utdanning er en viktig del av løsningen for å utvikle Norge, vårt fellesskap og norske arbeidsplasser. Kunnskap og praksis i kombinasjon som kompetanser vil vi legge til rette for i hele landet. Sanna Sarromaa gruer seg til Senterpartiet får makt når hun omtaler politikken vår i GD 4. juni. Hun bør heller heie den fram, om hun vil ha økt kunnskap og utvikling også på bygda.

Utdanningsinstitusjonene har lang erfaring med å tilby etter- og videreutdanning for voksne gjennom nettbaserte tilbud, enten som ren fjernundervisning eller i kombinasjon av nett- og samlingsbaserte tilbud. Disse tilbudene blir distribuert gjennom ulike løsninger, der blant annet kommuner og fylkeskommuner har etablert studie- og utdanningssentre lokalt som fungerer som infrastruktur for formidling av universitets-, høgskole- og fagskoletilbud. Når Senterpartiet tar til orde for høyere utdanning «på hvert nes» er det blant annet med etablering av grunnfinansiering av studiesenter og økt finansiering av fagskoler, høyskoler og universitet.

Senterpartiet mener de lokale studie- og utdanningssentrene har en viktig funksjon i den lokale og regionale kompetanseutviklingen ved at de besitter direkte kunnskap om både lokalt nærings- og arbeidsliv og utdanningsinstitusjonene, og kan på den måten fungere som nav mellom tilbydere og de som etterspør kompetanseutvikling.

Siden studie- og utdanningssentrene er fysiske møtesteder for studenter som følger nettbaserte studier, så fyller de også behovet for tilhørighet og et studiemiljø. Karrieresenter er også viktige, der fylkene får flere oppgaver og økt ansvar når Stortinget nå har vedtatt fullføringsrett for de som begynner i videregående opplæring. Disse hindrer ikke folk å flytte på seg for å ta utdanning, men stimulerer flere til å ta høyere utdanning også uten å måtte flytte på seg.

Marit K. Strand, stortingsrepr. (Sp), Oppland

Universitet i hvert høl?