Gå til sidens hovedinnhold

Sp setter E6-utbyggingen i fare

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Senterpartiets Bengt Fasteraune var i lørdagens GD bekymret for fremdriften på E6-utbyggingen mellom Storhove og Øyer. Bakgrunnen er ny utlysning av en anleggskontrakt etter at planleggingen har gitt ny informasjon om kostnadene.

Det er i og for seg positivt at Senterpartiets andrekandidat nå ønsker fremdrift på E6 gjennom Lillehammer, men han burde være mest bekymret for sitt eget parti. Senterpartiet i Lillehammer er motstander av å bygge ny firefelts E6 gjennom kommunen. Det samme gav Senterpartiets førstekandidat i Oppland, Marit Knutsdatter Strand uttrykk for i debatt om E6 21. april i år. I en eventuell rødgrønn regjering vil det være flere partier som ikke ønsker å bygge ny E6.

De siste åtte årene har regjeringen vist at det er mulig å bygge veg vesentlig raskere, mer forutsigbart og en del billigere enn vi klarte det tidligere. Det vil likevel fortsatt være usikkerhet og mulige forsinkelser i så store og kompliserte prosjekter. Tidligere oppsto forsinkelsene og overskridelsene i større grad i gjennomføringsfasen når prosjektet var startet opp på gale forutsetninger. Nå oppstår forsinkelsen i kontraktsfasen mens det fortsatt er mulig å endre planer, kontrakter og forutsetninger. Det tror jeg vi skal være glade for.

For Høyre er det viktig å bygge gode kommunikasjonsløsninger – veger med nok kapasitet, rask og pålitelig jernbane og bredbånd frem til der folk bor i alle deler av landet. Kommunikasjon knytter mennesker sammen, og binder små grender, tettesteder og byer sammen med større byer og med resten av verden. God kommunikasjon gjør det mulig for mennesker å bo der de vil og samtidig jobbe med det de vil. Det er veg, jernbane og bredbånd som gjør at vi i Innlandet kan ha de samme mulighetene som i enda mer sentrale strøk.

Høyre har nær doblet samferdselsbudsjettene sammenliknet med sist Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte. Samtidig får vi mer ut av hver krone. Det har gitt resultater. Det er viktig å holde det samme trykket videre – å fortsette bygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen og RV4 mot Gjøvik, å fortsette utbyggingen av jernbanen og bredbånd i hele Innlandet. Da trenger vi politikere og partier som kan holde på en plan og en retning over tid. Høyre er garantisten for fortsatt rask utbygging av veg, jernbane og bredbånd i Innlandet og i Gudbrandsdalen.

Det er stor kamp om vegmilliardene – på samme måte som det er om sykehusmilliardene. Det skal ikke mye vingling til fra styringspartiene før andre prosjekter rykker foran E6 i køen. Dersom Senterpartiet blir regjeringsparti blir fremtiden til de store utviklingsprosjektene i Innlandet og Oppland langt mer uklar. Det er helt åpent hva slags samferdselspolitikk de fem partiene på venstresiden har tenkt å bli enig om. Nå trenger Oppland at planlagte prosjekter gjennomføres og fullføres.

Hans Olav Sundfør, Lillehammer, stortingskandidat for Høyre i Oppland