I GD 18 mars kommenterer Senterpartiets Aud Hove mitt innlegg der jeg utfordret Sp på at vi i dag har for mange små og ikke bærekraftige kommuner. Mitt og Høyres utgangspunkt er at vi trenger større kommuner for å demme opp mot sentralisering, styrke tjenestene og gjøre det mulig å flytte oppgaver ut til lokalsamfunnene.

Sp velger å svare på spørsmålet gjennom å peke på staten og rope etter tiltak. Høyre har en god statlig politikk for distriktene, men et halvt år før kommune og fylkestingsvalget er det vel ikke for mye å be om at våre lokale kandidater kan fortelle oss om hva de selv har tenkt å gjøre for å styrke sine lokalsamfunn. Kommunesammenslåing i vårt land skjer i hovedsak frivillig, det er kommunene selv som må ta initiativ og se nytten av dette. I vår region styrer Sp og Ap og utgangspunktet er at tingene får være som de er. Sp er på alle nivåer den meste konsekvente motstander av kommunesammenslåing, da hadde jeg ventet et bedre svar på hva som er alternativet.

Denne uka har Kommunalkomiteen fra Stortinget vært på en runde på Vestlandet. Vi har der besøkt flere kommuner som nå er inne i en sammenslåingsprosess. Sogn og Fjordane har mange paralleller med Opplands distriktskommuner og eksemplene herfra kan derfor være av interesse. I møte med ordførere fra Førde, Naustdal, Jølster og Gaular opplevde vi entusiasme, pågangsmot og vilje til å ta ansvar for egen fremtid. Når disse nå etablerer nye Sunnfjord kommune er det ut fra et klart ønske om å styrke regionen og bidra til motkraft mot suget fra Bergen. Sterkere fagmiljøer for kommunale tjenester, bedre rekruttering (hjemmetjenesten ble spesielt nevnt) og ikke minst, styrket kompetanse i planetaten var eksempler som ble trukket fram. Disse kommunene hadde startet arbeidet allerede i 2014, uavhengig av regjeringens kommunereform. Mange av de samme tankene gikk igjen når vi besøkte Kinn, Øygarden og Sandnes.

I distriktsregionene i Innlandet, Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen er demografien mer utfordrende, avstandene like lange og vel så det, og befolkningsnedgangen tydeligere enn på Vestlandet. Aps og Sps svar er flere interkommunale selskap, 50 til 70 for hver kommune er ikke uvanlig. Kanskje er eksemplene fra Vestlandet noe å tenke på? Sunnfjord tar grep for å styrke seg, hva om våre distriktsregioner gjorde det samme.

Aud Hove sier at Sp ønsker å desentralisere makt og oppgaver. Mitt spørsmål er hvordan det skal være mulig med dagens kommunestruktur der vi ser at det skal holde hardt om mange av kommunene vil makte de oppgavene de har i dag. Høyre ønsker også å legge flere oppgaver til kommunene. Innlandet Høyre har jobbet mye for eksempelvis å legge ut flere oppgaver vedrørende lokal forvaltning av utmark, men med dagens struktur lar ikke dette seg gjøre. Hva skal til for å snu utviklingen i Aud Hoves egen region – Nord Gudbrandsdal? Flere interkommunale selskaper og fortsatt småkrangling mellom kommunene i regionale samarbeidsmøter? Eller skulle en ta motet til seg og samle kreftene i en kommune som hadde bedre rygg til å ta de utfordringene en nå står i? 

Regjeringen fører en god distriktspolitikk som har gitt vekst i hele landet. Næringslivet i vår region går også så det suser. Nå må også våre lokalpolitikere ta ansvar for våre lokalsamfunns fremtid – velgerne bør benytte anledningen ved kommunevalget til å skaffe seg politikere som tør ta initiativ og styring. Høyre har mange å ta av.

Les også: Kvar blir det av distrikts-Høgre?

Les også: Skal vi snu utviklingen må vi også ture, og tåle endring