Spareplaner ved Lillehammer sykehus vil ramme kvaliteten på behandlingen

Av
DEL


debattJeg har vært seksjonsoverlege ved infeksjonsavdelingen i 25 år, men er nylig pensjonert. Det er med vantro jeg hører om nedskjæringene som kan bli aktuelle ved medisinsk avdeling, nedskjæringer som vil gå utover kvaliteten ved pasientbehandlingen. Det mener jeg befolkningen har krav på å få vite!

Ingen ting er vedtatt, men et høyaktuelt forslag er å nedlegge infeksjonsavdelingen som har vært i drift siden 1970-tallet og med meget kompetente sykepleiere som har bygd opp det sykepleiefaglige gjennom alle disse årene. Mange av de som var der da jeg begynte i 1994 er der fortsatt og innehar en enorm erfaring i å håndtere smitte, alvorlige infeksjoner, resistente mikrober og sårbehandling av kirurgiske pasienter. På grunn av det usedvanlig gode arbeidsmiljøet har avdelingen hatt en sykemeldingsrate på 2% gjennom mange år, noe som er helt unikt for en klinisk avdeling der alle går i vaktturnus. Alt dette risikerer man å miste!

På legesiden er det to faste spesialister i infeksjonssykdommer som til nå har kunnet gå daglig visitt på en post der infeksjonspasienter er samlet. Lillehammer sykehus vil miste alle sine isolater og få kraftig reduserte muligheter til å håndtere influensa, pasienter med omgangssyke, pasienter med resistente mikrober, tuberkulose m.fl. Alle med lungetuberkulose eller mistanke om dette fra Hedmark og halve Oppland (nå Innlandet) har vært håndtert ved avdelingen. I tillegg har avdelingen tatt seg av utagerende deliriøse pasienter.

Det vil bli en etisk særdeles vanskelig konkurranse om tildelingen av enerommene på de gjenværende avdelingen, hvor en må prioritere mellom dårlige kreftpasienter, døende pasienter, smittsomme pasienter, pasienter med resistente mikrober og pasienter på cellegift med alvorlig nedsatt immunforsvar.

På grunn av tilgjengelige hurtigtester, blir stadig flere erklært smittefarlige med influensa og Norovirusinfeksjoner (omgangssyke). Disse pasientene har vi klart å håndtere hittil, og har dermed unngått å stenge avdelinger på grunn av omgangssyke. Dette vil bli langt vanskeligere dersom foreslåtte tiltak blir vedtatt. Regjeringens plan for å forebygge antibiotikaresistens, får også et skudd for baugen. Bekjempelse nettopp av antibiotikaresistens er et viktig styringssignal fra Regjeringen til helseforetakene.

Jeg forstår at sykehusledelsen er i en kattepine, men en nedleggelse av infeksjonsavdelingen vil være et alvorlig feilgrep. Etter min mening er sykehuset kraftig underfinansiert i en tid det det blir flere eldre og hvor sykehusene tilbyr avansert behandling til gamle mennesker som tidligere ikke ville ha fått dette tilbudet.

Det er rart å tenke tilbake, men i løpet av de siste 15-20 årene har jeg ikke hørt annet enn krav om innsparing – og innsparingstiltakene har sannelig vært mange. Men hvem er det som skal ta ansvaret for at kvaliteten på pasientbehandlingen før eller siden rammes av alle innsparingstiltakene?

Ivar Jo Hagen, tidligere seksjonsoverlege ved infeksjonsavdelingen og smittevernoverlege ved Sykehuset Innlandet


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags