Sparebankstiftelsen DNB er en viktig aktør i norsk kunstliv og en god samarbeidspartner for Lillehammer Kunstmuseum. Siden 2005 har stiftelsen kjøpt inn kunst i samarbeid med en rekke norske museer, verker som lånes ut til museene med langsiktige avtaler og som på den måten blir en del av museenes egne samlinger. Stiftelsen prioriter kunstnere og verk som i liten grad er offentlig tilgjengelig i Norge, for å komplettere museenes samlinger og gi oss i publikum nye spennende kunstopplevelser.

Siden 2018 har det vært et spennende samarbeid mellom stiftelsen og Lillehammer Kunstmuseum om innkjøp av nordisk kunst fra 1880 til 1920. Museet har en stor og viktig samling av norsk kunst fra denne perioden, men mangler helt verker fra de øvrige nordiske landene. Prosjektet har som mål å skape en bredere forståelse av museets egen samling ved å kjøpe inn interessante verker av kunstnere fra våre naboland.

Foreløpig har prosjektet ført til innkjøp av tre svært interessante og veldig forskjellige malerier. Først ute var kjøpet i 2020 av «Syende pike» av Carl Larsson. En stor og vakker akvarell malt i 1911. Dette var en stor begivenhet blant annet fordi det er det eneste Larsson-verk i en norsk museumssamling. I 2022 har samarbeidet medført innkjøp av to malerier; ett av August Strindberg og ett av Helene Schjerfbeck. Svenske August Strindberg er for de fleste av oss kjent som stor forfatter. Litt overraskende for mange av oss, var han også en betydningsfull maler. Verket av Strindberg er også det eneste maleriet av denne kunstneren i et norsk kunstmuseum. Maleriet «Bølge 5» fra 1901 er et mørkt og nesten litt skummelt maleri av en brytende bølge; av sterke og truende naturkrefter. Bildet er en stor kontrast til den vakre akvarellen av Carl Larsson med ei ung jente som sitter konsentrert og syr i et vakkert interiør.

Helene Schjerfbeck er en finsk kunstner som er spesielt kjent for sine selvportretter. Hun malte ca. 40 selvportretter gjennom sin karriere som kunstner. Det er et av disse som er innkjøpt. Et lite maleri som heter bare «Selvportrett» og som er uttrykksfullt og forenklet malt. Da hun malte dette bildet i 1942 da hun var 80 år.

Alle tre verkene er malerier som museet aldri kunne kjøpt med egne midler, og det er en stor begivenhet at disse bildene blir en del av Lillehammer Kunstmuseums samling. Samarbeidet mellom stiftelsen og museet er berikende for Lillehammer som kulturby. Publikum må kjenne sin besøkelsestid og gå innom museet og se på disse fantastiske bildene. Gå gjerne flere ganger for å bli godt kjent med de tre veldig forskjellige og spennende verkene.

Camilla Bennin og Bjørn Arne Buer, Lillehammer