Gå til sidens hovedinnhold

Spesialisert lungerehabilitering skal ikke legges ned

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Seksjon Lungerehabilitering Granheim er én av fem seksjoner i Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering. Med sin kompetanse på utredning og rehabilitering er seksjonen en sentral del av tilbudet til lungepasientene i Innlandet. Det skal den fortsatt være.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er i endring. Føringene fra helsemyndighetene er at kommunene skal ha hovedansvaret for rehabilitering, spesielt for store pasientgrupper med kroniske sykdommer. Spesialisthelsetjenesten skal spisse sitt tilbud mot å bidra med utredning og intensiv rehabilitering på nøkkeltidspunkter i pasientforløpene. Ikke minst skal spesialisthelsetjenesten prioritere mer ressurser til veiledning og samarbeid med kommunene om å gi pasientene best mulig oppfølging der de bor og lever sine liv. Som følge av disse overordnede føringene har antall døgnplasser til rehabilitering i helseforetakene over tid blitt redusert. Dette har også vært tilfelle ved Seksjon Lungerehabilitering Granheim.

Det pågår store endringer i Sykehuset Innlandet. Både på grunn av økonomiske utfordringer og som del av prosessen mot å samle store deler av aktiviteten i Mjøssykehuset. Sentralt i arbeidet er å samle fagmiljøer og å fortette aktiviteten i egne hus. Med bakgrunn i dette har Sykehuset Innlandet ønske om å flytte Seksjon Lungerehabilitering inn sykehuset på Lillehammer. Dette har skapt bekymring for at tilbudet om spesialisert lungerehabilitering i Sykehuset Innlandet skal legges ned, noe som ikke er tilfelle.

Seksjon Lungerehabilitering skal ikke legges ned. Seksjonen skal fortsatt være organisert i Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, og være en viktig del av tilbudet til lungepasientene i Innlandet. Dreiningen fra lange døgnopphold mot økt bruk av poliklinikk, dagbehandling, avstandsoppfølging med teknologiske løsninger, veiledning og samarbeid med kommunene samt korte og intensive døgnopphold følger av overordnede føringer. Denne utviklingen er forventet å fortsette uavhengig av om seksjonen er lokalisert på Granheim eller Lillehammer.

Kompetansen til de ansatte er den viktigste ressursen i Seksjon Lungerehabilitering. Denne kompetansen er grunnsteinen når vi også i det videre skal jobbe for å gi pasientene et best mulig tilbud innenfor de rammer og lokaler som vi til enhver tid har til disposisjon.

Anders Ledsaak Nordlund, avdelingssjef Fysikalsk medisin og rehabilitering
Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering, Sykehuset Innlandet