Gå til sidens hovedinnhold

Spiller med eget og andres liv!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I GD 17. juli ber UPs Jonny Gundersen unge sjåfører om å tenke seg om i forbindelse med sin kjøring. Han sier: «Det er noen som spiller med eget og andres liv».

Dessverre ser vi altfor ofte omtaler i lokalavisene, hvor politiet stopper sjåfører som har en veldig høy fart. Det skjer av og til at politiet ikke makter å stoppe slike bilister!

Jeg ser ofte bilister på Dokka, Gjøvik, Valdres og Lillehammer, som holder en temmelig stor fart. Det er skremmende at slike ikke blir stoppet, og tatt for den store farten de bruker. Det er riktig som Jonny Gundersen i Utrykningspolitiet sier, når han er bekymret for ungdom som kjører i altfor høy hastighet.

Det er ingen tvil hos meg at vi også ser godt voksne sjåfører som kjører ganske ulovlig, så dette gjelder ikke bare unge mennesker. Vi har ingen i miste, og vi ser i enkelte dødsannonser hvor vedkommende har omkommet på grunn av en voldsom høy fart i trafikken.

Jeg gleder meg over at jeg ikke lenger kjører på slike veger og møter slik uvettig kjøring, som vi dessverre opplever gjennom det politiet og pressen skriver. Dette har med holdninger å gjøre. Jeg er bekymret over at slike unge mennesker ikke har foreldre som kan veilede og gi sine unge en skikkelig opplæring i hvordan de skal opptre i trafikken. Dessuten, – det å drikke alkohol når de skal ut å kjøre, hører ikke noen steder hjemme. De som kjører i rus, bør fratas bil og førerkort for lang tid!

Jeg tror regionleder i Trygg Trafikk på Innlandet, Marianne M. Solbraa peker på noe viktig når hun uttaler følgende: «Jeg peker på at ungdom i trafikken noen ganger har en dårlig risikoforståelse, og at det er viktig at det er foreldre og foresatte bryr seg». Jeg slutter meg til det som politiet og Trygg Trafikk uttaler om unges trafikksikkerhet.

Ola Ødegaard, Dokka