Spleiselag bruker 1 million på å lokke nordmenn til Lillehammer og Gudbrandsdalen i sommer

Visit Lillehammer høyner innsatsen betraktelig for å vinne kampen om de norske ferieturistene denne sommeren.