Gå til sidens hovedinnhold

Spøkelser på Hamar

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Hovedsykehus i Moelv, akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus og helikopterbase på Elverum. Innstillingen fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, er klar og tydelig. Det er lite rom for tolkning. Massivt press har gjort det bortimot umulig å velge Brumunddal framfor Moelv.

Fredag 28. mai behandler styret i Helse Sør-Øst HF saken. Styret vil forutsigbart følge direktørens anbefalinger. Denne saken er nå i en fase der de lange linjer er forhåndsklarert. Direktøren har fremmet et forslag han vet får flertall, og styreleder Svein Gjedrem har sørget for at dette er avklart helt til topps hos helseministeren. Noe annet ville endt i hoderullinger, omkamper og nye forsinkelser. Det ønsker verken statsråden, styrelederen eller direktøren.

Å bygge på dagens struktur er verken faglig eller økonomisk bærekraftig

Administrerende direktør foreslår også at det skal utredes et reelt nullalternativ. Dette må han foreslå, og dette må styret også vedta. Direktøren er tydelig på at dette må bety nybygg til erstatning for sykehuset i Hamar. Dette har utløst uro, blant annet på Gjøvik, der man nå spør seg om Helse Sør-Øst med dette i realiteten har lansert en ny sykehusmodell med hovedsete på Hamar.

Dette er å se spøkelser på høylys dag. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag. Det skal ta utgangspunkt i dagens modell og dagens lokalisering. Det er sykehus på Hamar i dag. Det må det følgelig også være i et null-alternativ. Så lenge dagens sykehus er å betrakte som kondemnabelt, må null-alternativet omfatte et nytt sykehus.

Vi opplever ikke direktørens forslag som en trussel mot hovedsykehuset og lokaliseringen ved Mjøsbrua, snarere tvert imot. Dette vil en gang for alle vise at å bygge på dagens struktur verken faglig eller økonomisk er bærekraftig.

Toppsjefen i Helse Sør-Øst: Mjøssykehuset bør bygges i Moelv. Lillehammer får akuttsykehus

Varsler store innsparinger i Sykehuset Innlandet: – Vi er helt avhengig av en ny sykehusstruktur