Scooterløyper ga mindre ulovlig kjøring

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Oslo: Friluftslivets organisasjoner frykter snøscooterbråk i påsken og sier nei til kommunale løyper. Men i Åsnes i Hedmark ser løypene ut til å ha fjernet problemet med ulovlig kjøring.

– Av 88 kontrollerte i Åsnes så langt i år er det ikke registrert et eneste regelbrudd, sier Erik Ydse i Statens naturoppsyn til NTB.

For noen år siden var bildet et ganske annet. Det var domfellelser for ulovlig kjøring i kommunen, men så tok en ildsjel i den lokale snøscooterklubben grep.

– Nå er det en sterk indre justis som gjør at snøscooterkjørerne helt konsekvent holder seg til løypene, sier Ydse, som mener flere kommuner kan lære av eksempelet Åsnes.

Omstridt

Friluftslivets organisasjoner mener kommunene bør si nei til scooterløyper og viser til erfaringer fra Sverige.

– Vi frykter at snøscooterløyper i Norge vil føre til mer kjøring utenfor løypene, sier friluftspolitisk rådgiver Siri Meland i Norsk Friluftsliv til NTB.

Ydse i Naturoppsynet medgir at snøscooterkjøring i utmark innebærer motorferdsel i områder som tidligere har vært urørt, på en tid av året hvor dyra har stort behov for ro.

– Det er ingen tvil om at snøscootere forstyrrer dyras næringssøk, men kjøringen er ikke udelt negativ. Dyr som elg og ulv nyter godt av snøscootersporene fordi de kan følge disse og spare energi, sier han.

Påskebråk

De 15 organisasjonene som utgjør Norsk Friluftsliv, mener det er grunn til å frykte scooterbråk en rekke steder i påsken.

– Ønsker du å unngå å møte ulovlige snøscootere i påskefjellet, kan det være lurt å unngå steder hvor det har vært mye ulovlig kjøring den siste tiden, sier Meland.

Ifølge Norsk Friluftsliv er det registrert ulovlig scooterkjøring over hele landet.

– Det er ingen grunn til å tro at det skal bli mindre snøscooterkjøring i påsken. Det settes stadig nye rekorder i snøscootersalget her til lands, sier Meland og legger til at det i gjennomsnitt de siste fem årene har kommet 4.000 nyregistrerte snøscootere.

– Det er mye som tyder på at vi får en eksplosiv økning i antallet snøscootere som brukes til fornøyelseskjøring i Norge de neste årene, sier hun.

Større motorer

Erik Ydse i Statens naturoppsyn deler inntrykket av at ulovlig kjøring med snøscootere øker i omfang.

– At antallet snøscootere har økt, bidrar nok til at flere blir tatt i ulovlig fornøyelseskjøring. Som oftest er det menn mellom 18 og 40 år som bryter reglene. I mange tilfeller er de langt ute i utmarka. Mange kjøper dessuten rene klatrescootere som er bygd spesielt for skavlekjøring, sier han.

Miljøkoordinator Rolf Olav Sollied i Troms politidistrikt har det samme inntrykket – motorene blir større og snøscooterne nyere og råere.

– Bare lørdag registrerte vi tolv anmeldelser for ulovlig motorferdsel i Troms fylke, sier Sollied, som mener omfanget har økt de siste årene.

De som blir tatt for ulovlig kjøring, får en bot på 10.000 kroner.

Ulikheter

Ifølge Ydse er forskjellene store når det gjelder praksis for dispensasjoner kommunene imellom.

– Tynset, Os og Tolga i Hedmark har årlig om lag 80 dispensasjoner, mens nabokommunene Midtre Gauldal og Holtålen i Sør-Trøndelag har om lag 800, sier han.

Ydses inntrykk er at kommuner som er liberale med dispensasjonene, har flere lovbrudd enn strengere kommuner, og han mener fylkesmennene i visse tilfeller bør intensivere lovlighetskontrollen.

Fram til palmehelgen hadde Statens naturoppsyn gjennomført 150 kontroller i Hedmark og Sør-Trøndelag. Fratrukket de 88 prikkfrie kontrollene i Åsnes, viser fasiten at reglene ble brutt i 78,4 prosent av tilfellene. Manglende hjelmbruk og ulovlig kjøring sto hver for om lag halvparten av regelbruddene. (©NTB)

Artikkeltags