Søre Ål IL vil utvide aktiviteten med fotball

I slutten av oktober skal medlemmene i Søre Ål IL beslutte om de skal starte fotballavdeling i klubben. Styret i klubben er for dette.