Siste uke sto jentene i kø også for Taco. Over 300 jenter fylte kafeen i Håkons Hall. Et bevis på klubbens posisjon i jentemiljøet og et voksende medlemstall.

Ifølge leder Tom Erik Hovde er flere på veg inn.

Rimeligere

– Vi har fått nye henvendelser, og vi tar imot alle med åpne armer, sier Hovde, som i år måtte flytte den tradisjonelle sesongavslutningen til Håkons Hall for å få plass til alle.

Penger er en del av forklaringen på veksten i medlemstallet. Det siste året har hele lag meldt overgang fra Lillehammer Fotballklubb.

– Det er rimeligere å være medlem hos oss. Vi har ikke et kostnadskrevende A-lag som tapper klubben for penger. I tillegg tror jeg vi ser resultater av solid drift over flere år. Det tar tid å innarbeide en egen jenteklubb og identiteten. Det høster vi av nå, sier Hovde.

Han og styret har i år lagt vekt på å kurse trenerne og legge bedre til rette for treningene, blant annet med bedret tilgang på utstyr; baller til hver spiller, kjegler og medisinsk utstyr.

– Materialforvalter Vivian Storhaugen har gjort en kjempejobb. Det samme har våre 70 trenere. Det er i det hele tatt en positiv driv og stemning, sier Hovde.

33 lag

Denne sesongen har klubben stilt 33 lag i seriespillet. Jentene i 16-årsklassen er av de fremste eksemplene på aktivitetsnivået. 55 spillere. I vår stilte klubben fire lag i 16-årsklassen, tre i høst, og matcher gutta i aktivitetsnivå.

Sportslig leder Trond Hårberg tviler på at det er noen jenteklubb i Norge som har flere lag på alderstrinnet.– Vi har fått inn flere nye spillere, og bare to 16-åringer har sluttet i år. Det er stikk i strid med frafallet fra idretten i den aldersgruppen, som vi leser om i media.

Regionsklubb

Hårberg sier de nå ønsker å ta posisjonen som en regionsklubb for å favne talenter rundt Lillehammer.

– Vi vil ikke konkurrere om spillere, men ønsker et samarbeid på alle klubbers premisser, for å skape god rekruttering gjennom Lillehammer Kvinnefotballklubb. Vi ser det som en naturlig utvikling at jenter som begynner på fotballinja ved Lillehammer Videregående skole, eller ønsker å satse, kommer til oss.

– Hva er de sportslige ambisjonene?

– Den gode høstsesongen til vårt andredivisjonslag var en opptur for oss, men, vi har foreløpig ikke kommet så langt at vi har satt konkrete mål ned på papiret. Vi har valgt å ha fokus på utvikling av egne trenere, noe som er nødvendig for å få bedre kvalitet i alle ledd. Samtidig har vi lagt vekt på å ha bredde i aktiviteten, for at det skal være et godt tilbud til alle, enten de vil satse på et breddelag eller et toppet lag. Det handler om å drive på spillernes premisser, og jeg føler vi også har vært flinke til å ha med oss jentene på råd. I kombinasjon med mange engasjerte foreldre rundt lagene, tror jeg det er en av hovedårsakene til at vi lykkes med miljøet og at jentene fortsetter, slik vi ser med 16-årstrinnet, sier Hårberg.