Lillehammer IK, representert av tidligere styreleder Lars Tvete og advokat Joakim Augeli Karlsen, er saksøkt av Tor Erik Nilsen med advokat Sigurd J. Klomsæt ved sin side for oppsigelsen som ble gjort i slutten av januar 2015.

Se tidslinje over hvordan 2015 forløp seg i denne saken i bunnen av denne artikkelen.

Tvisten står om Lillehammer IKs grunn til å gi Nilsen sparken var den egentlig grunnen eller ei. Lillehammer-styret har uttalt at de ikke hadde råd til å ha Nilsen ansatt lenger, da klubbens økonomi var dårlig. Nilsen og advokat Klomsæt mener at det er helt andre grunner som lå bak.

– Det er ingenting som tyder på at det var grunnen, sa Klomsæt til GD tirsdag.

–  Grunnlaget for oppsigelsen er at L.I.K. januar 2015 var i en svært krevende økonomisk situasjon med negativ egenkapital på nærmere 1.000.000 kroner. Spørsmålet så er om Lillehammer i en slik situasjon hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse? Det har alltid vært slik at økonomiske grunner er saklig grunn til oppsigelser. For virksomheter som går mot underskudd, er det sjeldent spørsmål om man har saklig oppsigelsesgrunn, sa advokat Augeli Karlsen.

Les også: Nilsen-saken opp for retten i januar

Les også: Klomsæt: Vi ligger under ved pause, men vi vinner kampen!

Mener det er andre grunner

Nilsen mener at oppsigelsesgrunnlaget ikke er det som ishockeyklubben har oppgitt. Klomsæt fortalte i retten onsdag at de mener det er andre forhold som er grunnen til at L.I.K. ville "kvitte seg med" hovedtreneren.

– Tvete og Menkerud har ambisjoner for egne barn i klubben, som treneren (Nilsen) ikke er enig i. Vi påstår rett ut, at de ville kvitte seg med Nilsen fordi han utelukkende tok rent sportslig hensyn, sa Klomsæt.

Advokat Augeli Karlsen og Tvete gjorde begge kroppsbevegelser som tydet på at det ikke stemmer, og da Augeli Karlsen fikk ordet sa han følgende om påstandene:

– Ishockeyklubben stiller seg undrende til det, og mener at det ikke er grunnlag for å mene noe slikt. Klubbens posisjon er at partene står veldig langt fra hverandre.

– Dette er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet velger et styre utifra de som bidrar i klubben. Det er et poeng. Styret som ble valgt i mars 2015 var det samme som i 2014. Styret har fornyet tillit hos medlemmene. Hva står man igjen med da? Ganske enkelt: En prekær økonomi i klubben tilsa at klubben kunne gå til oppsigelse av Nilsen, som var en av klubbens best betalte – også utenfor sesong, sa Augeli Karlsen videre.

Les også: Lillehammer IK tilbød Nilsen forlik i desember

Ønsket vitne satt på gangen

Daglig leder for NHO Idrett, Bjørn Tangnes, er en av dem som skal vitne i løpet av denne ukens rettssak. Han var til stede da retten ble satt onsdag, men retten ba han raskt forlate salen da advokat Sigurd J. Klomsæt har levert inn et ønske om at han ikke skal få følge forhandlingene før han selv skal vitne.

– Det blir ingen "fair trial" om han, som er part i saken, skal være til stede. Bjørn Tangnes har søkt å få til en avtale med klubben, hvor Tor Nilsen skulle frasi seg de mest grunnleggende rettigheter i loven, sa Klomsæt i retten onsdag morgen.

– De påstandene som rettes mot Tangnes er uten grunnlag. Det er ikke, slik Lillehammer IK ser det, noen grunn til at han ikke skal følge forhandlingene. Det har vært helt vanlig rådgiving melllom klubben og NHO, kontret Augelig Karlsen.

Retten tok en liten pause for å avgjøre om Tangnes skulle få være i salen eller ei, og kom fram til at jo: Han får være i salen under forhandlingene.

Saksøker ønsket Pål Sønsteli som vitne, men saksøkte sa i første omgang nei til dette da forslaget kom sent inn. Det gikk de tilbake på etter at retten var satt med betingelse om at Sønsteli skulle vitne innenfor allerede angitt tid.