Det melder nrk.no. GD har ikke fått kontakt med verken Nilsen eller advokaten hans, Sigurd Klomset.

Til NRK uttalte imidlertid Klomset tidligere tirsdag, at domstolen har tatt feil både på jus og faktum. Han er også sitert på at saken kommer til å koste klubben mye penger.

I dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett heter det at Nilsen må dekke ishockeyklubbens saksomkostninger, som ble på vel 48.000 kroner, i tillegg til sine egne. Heller ikke gikk retten med på at Nilsen skulle ha stillingen sin tilbake.

Nilsen var tidligere sentral spiller i klubben. Siden ble han sportslig leder og hovedtrener. I  januar i år måtte han imidlertid gå. Han saksøkte L.I.K., og 12. juni møttes partene i tingretten. 

Fra motpartens side er der hevdet at Nilsen ikke var fast ansatt, bare midlertidig. Derfor verken hadde eller har han krav på å beholde trenerjobben. Nilsen har på sin side hevdet at han i realiteten hadde fast jobb.