Varslet styrelederen i Lillehammer IK om overforbruk i september

Av

Det store underskuddet i Lillehammer IK, på nær to millioner, kunne vært noe mindre hvis styret hadde tatt kontrollkomiteens notat på alvor i september 2018.