– Kulturforskjeller gjorde at vi avsluttet samarbeidet

Kulturforskjeller var hovedårsaken til at Lillehammer fotballklubb og den engelske treneren Russell Hullett skilte lag.