Tidligere trener i Lillehammer Ishockeyklubb, Tor Erik Nilsen, tok klubben til retten høsten 2015 for det han mener var en usaklig oppsigelse. Klubben har argumentert for at det var en vanskelig økonomisk situasjon som gjorde at de så seg nødt til å si opp Nilsen i januar i fjor, mens Nilsen selv har hevdet at klubben brukte økonomi som en «skinnargumentasjon» for å bli kvitt ham.

Nilsen har påstått at den virkelige grunnen skal ha vært at han ikke ville innordne seg det nye styrets ønske om at han ikke skulle ta sportslige hensyn.

Kuttet "dyreste" ledd

Fredag kom dommen i saken, og flertallet av rettens medlemmer ga ikke Nilsen medhold i sin påstand. Retten fant at Lillehammer Ishockeyklubb var i en reell vanskelig økonomisk situasjon i perioden hvor Tor Erik Nilsen ble oppsagt. Retten viser til at klubbens økonomi i forhold til realistisk oppsatt budsjett gjorde at klubben kunne begrunne oppsigelsen med belegg i arbeidsmiljøloven.

Retten viser til at arbeidsgiveren prøvde å finne løsninger, både ved å tilby Nilsen andre betingelser og ved å undersøke hvor vidt spillerne ville godta lønnskutt. Nilsen var klubbens «dyreste» ansatte.

Nilsen ble tilbudt å fortsette med dårligere betingelser, men det takket han nei til.

Rettens mindretall fant at oppsigelsen av Nilsen var usaklig. Vedkommende mente at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt bevisbyrden med hensyn til å begrunne oppsigelsen i klubbens økonomiske forhold. I tillegg viste mindretallet til at arbeidsgiver ikke hadde drøftet beslutningen med tillitsvalgte, og at klubben ikke har spart særlig mye på å si opp Nilsen.

Rettsmedlemmet påpeker at klubbens nye trener har fått langt bedre lønnsbetingelser enn Nilsen ble tilbudt, nå man ser brutto månedslønn og verdien av dekningen av husleie og strøm samlet. Vedkommende påpeker også at klubben har levert dårligere resultater under den nye treneren.

Klubben fornøyd  

Dommen, avsagt under dissens, ble at Lillehammer Ishockeyklubb frikjennes, men hver av partene dekker sine egne saksomkostninger.

Styreleder Ketil Møller i Lillehammer Ishockeyklubb ga følgende kommentar i en pressemelding fredag.

- Vi er fornøyde med utfallet, og at vi har håndtert saken i henhold til gjeldende lover og regler.

GD var i kontakt med Nilsen fredag ettermiddag, men han hadde da ikke hatt anledning til å lese gjennom dommen. Nilsens advokat, Sigurd Jørgen Klomsæt, fortalte GD under forhandlingene at de ville anke dommen om de tapte.

Avsluttet rettssaken uten Nilsen til stede

Reichenberg ville avbryte kontrakten med L.I.K.

Flere stiller spørsmål ved Nilsen-oppsigelsen